Desykacja – ostatni zabieg przed zbiorem

2021-07-17

Uzyskany w długim procesie uprawy plon, należy zebrać w jak największej ilości i najlepszej jakości. Dlatego cykl uprawowy wielu roślin kończy zabieg desykacji. Jego dodatkową zaletą jest eliminacja zachwaszczenia. Możliwości wykonania tego zabiegu z sezonu na sezon jest coraz mniej.

W przypadku desykacji zbóż i rzepaku do dyspozycji pozostał jedynie glifosat, w ziemniakach oprysk można wykonać trzema substancjami czynnymi: glufosynat amonowy, karfentrazon etylu, kwas nonanowy.

Spośród wszystkich herbicydów zawierających sam glifosat, niespełna 50 produktów ma rejestrację pozwalającą na stosowanie ich jako desykantów w rzepaku i zbożach. Nie oznacza to, że ich rejestracja jest identyczna. Część z nich jest zalecana np. tylko w pszenicy lub tylko w rzepaku. Dość marginesowo jest potraktowana możliwość desykacji pszenżyta i żyta.

Warunkiem zastosowania glifosatu jest informacja umieszczona w etykietach: „Dopuszcza się zastosowanie na plantacji rzepaku ozimego lub jego części w sytuacji wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości rzepaku lub zbóż do zbioru”.

Są wyjątki, w których tej informacji w etykietach nie zamieszczono, jak i takie, w których podano, że jednym z wymogów wykonania zabiegu jest równoczesne zachwaszczenie plantacji.

Termin w zbożach i rzepaku

Według zapisów etykiet, środki do desykacji zbóż należy stosować: w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego wilgotność wynosi 20-30 proc., to jest na 7-14 dni przed przewidywanym zbiorem.

Analogiczne zalecenie dotyczące desykacji rzepaku jest bardzo podobne i brzmi: „Zabieg należy wykonać w fazie dojrzałości technicznej rzepaku, gdy nasiona są wykształcone i mają wilgotność poniżej 30 proc., łuszczyny na pędach głównych są w 2/3 ilości barwy żółtoseledynowej, natomiast nasiona są w 70 proc. barwy czerwonobrązowej”. Uwagi dotyczące chwastów są identyczne dla obu upraw: „W celu właściwego zwalczenia chwastów, w momencie zabiegu powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju”. Jeżeli uwzględnia się skuteczność chwastobójczą, zbioru należy dokonać po upływie co najmniej 7 dni od oprysku.

Istotna jest ilość wody

Glifosat należy do nielicznych substancji czynnych o charakterze chwastobójczym, której stężenie cieczy użytkowej można wykorzystać podczas desykacji. Czynnikiem wpływającym na wysokość dawki preparatu jest ilość użytej wody do oprysku 1 ha. Najczęściej wykonywany jest zabieg preparatami formulacji 360 SL. Zgodnie z zaleceniami należy zastosować 4 l preparatu w 200-300 l wody/ha.

W przypadku obniżenia ilości wody do 100-150 l można użyć tylko 3,0 l środka/ha. Preparaty zawierające inną ilość substancji czynnej w 1 l preparatu są zalecane podobnie. W przeliczeniu dawki, te analogicznie wynoszą 1080 lub 1440 g s.cz./ha. Należy zaznaczyć, że część produktów zalecana jest tylko w jednym wariancie ilości wody.

Cały tekst można przeczytać w lipcowym wydaniu nr 7-2021 miesięcznika „Przedsiębiorca Rolny”

inż. Adam Paradowski
Fot. MAPA

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy