Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy ogrodzenie na naszej wschodniej granicy pomoże w zwalczaniu ASF?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Artykuł z numeru: 6/2017

Nowy Kodeks urbanistyczno-budowlany


Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa chce, aby nowe prawo określające między innymi zasady budowy domu, obory czy chlewni weszło w życie na początku 2018 roku.

30 września ub.r. roku resort infrastruktury skierował do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych projekt ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany, który ma być prawdziwą rewolucją. Zmieni się tak wiele przepisów, że nie sposób wszystkie wprowadzić od razu, dlatego zaproponowane rozwiązania będą wdrażane stopniowo.
 
Nie za szybko

Całość ma być wprowadzana w kilkuletnim okresie przejściowym, co umożliwi realizację inwestycji na podstawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę.

Decyzje te nie stracą automatycznie mocy po wejściu kodeksu w życie, lecz będą obowiązywały kilka lat. Okres ten zostanie określony w przepisach ustawy wprowadzającej kodeks, która zostanie zaprezentowana odrębnie. Dodatkowo w przepisach ustawy wprowadzającej wdrożona zostanie specjalna procedura, ułatwiająca legalizację samowoli budowlanych powstałych przed wejściem w życie kodeksu.

Projekt w sposób kompleksowy ma uregulować proces inwestycyjny, począwszy od kreacji polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach administracyjnych kraju, poprzez uzyskanie zgody inwestycyjnej aż do finalnej realizacji inwestycji. Dodatkowo, stwarza również odpowiednie narzędzia koordynujące realizację inwestycji celu publicznego z planowaniem przestrzennym.

Głównymi celami kodeksu są m.in. skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym likwidacja zbędnych procedur dla najprostszych budowli, a także przywrócenie i zapewnienie efektywnego gospodarowania przestrzenią. Ważny będzie także efektywny i transparentny proces lokalizacji i realizacji inwestycji publicznych.

To na początek

Trwające kilka miesięcy konsultacje społeczne zaowocowały wieloma zmianami pierwotnych założeń projektu. Wiadomo, że 1 stycznia 2018 r. mają szansę wejść w życie te przepisy, które dotyczą obywateli oraz uproszczeń i ułatwień w inwestowaniu.

Resort infrastruktury planuje, że kodeks jesienią trafi na posiedzenie Rady Ministrów. Zanim jednak do tego dojdzie, musi przejść dodatkowe konsultacje w ministerstwach, które zauważają potrzebę korekty niektórych założeń.

Jednym z nich jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Resortowi zależy na tym, aby nowe prawo nie ograniczało rozwoju gospodarstw. Wiadomo, że znacznie łatwiejsze niż obecnie ma być oddzielenie stref produkcyjnych od mieszkalnych.

Dziś praktycznie każda zmiana sposobu zagospodarowania terenu, w tym budowa obiektu gospodarskiego wymaga stwierdzenia jej dopuszczalności. Budowa kurnika, obory czy chlewni jest problematyczna ze względu na uciążliwość takich inwestycji i konflikty społeczne.

Szybka informacja

Po zmianach ma być znacznie bardziej transparentnie – będzie szeroki dostęp do informacji na temat tego, co powstaje w okolicy. Urzędnicy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przekonują, że inwestor nie będzie mógł wybudować czegoś, co będzie przeszkadzało innym. I tu pojawia się pytanie, czy nie spowoduje to problemów z nowymi projektami, które z natury rzeczy są niechętnie przyjmowane przez lokalną społeczność.

Ważną zmianą jest też to, że gmina nie będzie mogła bez powodu zakazać budowy budynków inwentarskich. Wszelkie procedury mają być dostosowane do tego, jak mocno obiekt oddziałuje na środowisko i jak jest duży.

Wiadomo, że jeżeli dany teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czas uzyskania pozwolenia na budowę skróci się.

Resort rolnictwa stoi na stanowisku, że należy w pewien sposób zastopować inwestycje mieszkaniowe czy biznesowe na cennych rolniczo terenach. Prace nad nową ustawą umożliwiają wprowadzenie stosownych zmian prawnych i ministerstwo chce z tego skorzystać.

 
Krzysztof Zacharuk
Fot. Tytus Żmijewski


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone