Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Artykuł z numeru: 5/2018

Obwiązywanie bel cylindrycznych


Siatka Covernet jest produktem nowej generacji do pakowania rolniczych materiałów objętościowych. Zachowując wytrzymałość jest na tyle lekka, że umożliwia jednej osobie ułożenie rolki w prasie bez większego wysiłku. Wykorzystanie mniejszej ilości tworzywa do wyprodukowania 1 mb siatki to plus dla środowiska, ponieważ siatka nie podlega recyklingowi.

Do zbioru słomy, siana oraz zielonek przewiędniętych najczęściej są wykorzystywane prasy zwijające. Maszyny te dzięki swoim zaletom (prosta konstrukcja, łatwy zbiór i niezawodność) od lat cieszą się niezmiennym uznaniem przedsiębiorców rolnych. W większości gospodarstw na wyposażeniu są środki techniczne do załadunku, transportu i układania stert bel cylindrycznych, dzięki którym wszystkie prace od zbioru po składowanie może wykonać jedna osoba. Zaletą formowania materiałów objętościowych w bele cylindryczne jest ich większa odporność na nasiąkanie wodą deszczową w okresie przechowywania na wolnym powietrzu w porównaniu do zbioru prasami tłokowymi. Do pakowania materiałów rolniczych potrzebne są siatki i, jak się okazuje, one też mogę mieć różną jakość.

Lekka i wytrzymała

Siatka rolnicza jest najczęściej produkowana z tworzywa HDPE, czyli polietylenu o wysokiej gęstości. W procesie produkcyjnym różni producenci wykorzystują różne typy surowca. Lepszej jakości surowce umożliwiają wyprodukowanie polimerów o większej wytrzymałości. Z kolei polimery otrzymywane z gorszych gatunkowo surowców nie są równie wytrzymałe i aby zapewnić dobrą jakość siatki, producenci zwiększają jej grubość, tym samym zużywają więcej surowca. Dlatego zwiększa się ciężar mb siatki, co skutkuje zwiększeniem średnicy oraz wagi rolki siatki, przy zachowaniu takiej samej jej długości.

Tama Plastic Industry, posiadająca swój oddział produkcyjny w Polsce, wprowadziła nowatorskie rozwiązanie w produkcji siatki, tzw. Tama Light Technology. Zastosowana technologia LT umożliwiła wyprodukowanie siatki lżejszej i znacznie wytrzymalszej w porównaniu do standardowej. Błędne jest utożsamianie wagi mb siatki jako wskaźnika jej wytrzymałości, z czym często można się spotkać w praktyce. Błędne jest także twierdzenie, że cieńsza siatka nie jest dobrze pobierana i podawana przez mechanizmy obwiązujące pras zwijających.

Poddana ocenie

W sezonie agrotechnicznym 2017 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu przeprowadzono badania siatki firmy Tama, produkowanej w technologii LT o handlowej nazwie Covernet. W badaniach polowych wykorzystywane były rolki o parametrach: szerokość 123 cm, długość 2000 m, wytrzymałość na zrywanie 2,5 kN, masa mb 9 g, masa rolki brutto 20,50 kg, kolor seledynowy.

Siatka była oceniana podczas badań polowych przeprowadzonych od 3 czerwca do 25 sierpnia 2017 r. przy zbiorze różnych rolniczych materiałów objętościowych. Zbierane były: podsuszone zielonki z mieszanek traw z przeznaczeniem na kiszonkę i różne rodzaje słomy zbożowej: po życie ozimym, pszenżycie ozimym, pszenicy ozimej i jęczmieniu jarym.

Badania prowadzono w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim, w gospodarstwach, które posiadały prasę krajowego producenta i wyraziły chęć przetestowania nowego produktu. Siatka Covernet była testowana w prasach zwijających firm: Sipma, UNIA, Warfama i Metal-Fach.

Rozpoczęcie zbioru materiałów objętościowych poprzedzane było każdorazowo sprawdzeniem zgodności ustawień maszyn z zaleceniami producenta. Przed zamontowaniem rolki siatki Covernet w zasobniku prasy zwijającej ustalana była odległość między włóknami w siatce, w celu porównania tych odległości po obwiązaniu sprasowanej beli. Porównanie odległości między włóknami na wałku siatki i na obwiązanej beli pozwoliło określić wydłużanie się siatki podczas owijania (w procentach).

Dobre wyniki

W każdym z miejsc, w których były prowadzone badania, siatka dobrze lub bardzo dobrze pokrywała powierzchnię bel i utrzymywała sprasowany materiał z zachowaniem cylindrycznego kształtu. W przypadku gdy konstrukcja urządzenia obwiązującego będącego na wyposażeniu prasy dawała możliwość regulacji napięcia siatki podczas obwiązywania, możliwe było uzyskanie całkowitego pokrycia bel siatką. W niektórych przypadkach siatka zachodziła poza brzegi bel, co spotykało się z pochlebną oceną operatorów pras. Stwierdzali oni, że uzyskany efekt zachodzenia siatki Covernet za brzegi beli zbliżony jest do funkcjonowania siatek klasy premium, które są znacznie droższe.

W przypadku zbioru zielonek do zakiszania równe brzegi bel pozwalają dokładniej owinąć je folią, co daje możliwość uzyskania lepszej jakości paszy (kiszonka nie pleśnieje w wolnych przestrzeniach między powierzchnią beli a folią).

Należy też podkreślić, że podczas przeprowadzonych badań na żadnej z obwiązywanych bel siatka nie pękała, również w przypadkach, gdy zachodziła poza brzegi bel. Podobnie wytrzymała była i nie pękała podczas załadunku bel na środki transportowe, przeładunku oraz ich składowania. Bele nie traciły nadanego im przez komorę prasy kształtu. Średnie wydłużenie siatki Covernet podczas obwiązywania bel dla ocenianych maszyn i zbieranych materiałów wynosiło 8,14 proc. Dla podsuszonej zielonki średnie wydłużenie wynosiło 8,57 proc., a dla słomy 7,93 proc. Największe średnie wydłużenie siatki stwierdzono dla maszyn firm Sipma i Unia, a nieco mniejsze dla firmy Warfama. Rozprowadzanie siatki na belach przez urządzenia obwiązujące siatką w badanych prasach zwijających było zróżnicowane. Najszerzej siatką obwiązywały prasy firm Sipma i Warfama. Najmniejszą szerokość obwiązywania stwierdzono dla prasy UNIA DF 1,8 Dd, co było związane z konstrukcją elementów prowadzących siatkę.

Wszyscy operatorzy pras zwijających ocenili siatkę Covernet pozytywnie i byli zadowoleni z jej stosowania.

Porównanie siatek wyprodukowanych z różnych surowców (dane wg Tama Polska)

Rodzaj surowca
Wytrzymałość siatki [kN]
Waga siatki [g/m]

Długość siatki na rolce [m]

Całkowita waga rolki [kg]
Standardowy
2,4
12
2000
26
Standardowy
2,4
12
3000
38

Tama LT

2,5
9
3000
27

 Tekst i fot. dr hab. Ireneusz Kowalik
Zakład Inżynierii Rolniczej
UP w Poznaniu

 

 


Komentarze
Dodaj komentarz
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat