Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy zmiana na stanowisku ministra rolnictwa jest korzystna dla producentów rolnych?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualno?ci

Mszyce atakują różne uprawy

2017-04-24

Mszyce atakują różne uprawy

Mszyce, głównie na skutek zmian klimatu i stosowania nowych technologii uprawy, potrafią masowo zasiedlać rośliny w niespotykanych do niedawna okresach wegetacji. Z tym wiąże się bardzo ważny aspekt ich szkodliwości – zdolność przenoszenia groźnych wirusów.

 
Znaczenie mszyc w ochronie roślin wynika głównie z ich szybkiego tempa rozwoju i charakteru szkodliwości. Błyskawiczny rozwój tych szkodników jest wynikiem przystosowań ewolucyjnych mszyc – niewielkich rozmiarów i specyficznego rozmnażania (tzw. teleskopowe dzieworództwo – w larwie jeszcze w ciele matki rozwija się równolegle kolejne pokolenie). Masowe pojawy mszyc wynikają również ze zdolności migracji, nawet na duże odległości. Z kolei wysoka specjalizacja pokarmowa pozwala im zasiedlać praktycznie wszystkie gatunki roślin. Gatunki jednodomne mszyc cały swój rozwój odbywają na roślinach z jednej rodziny, natomiast różnodomne migrują jesienią na swoich żywicieli wtórnych, którymi są zwykle krzewy. Mszyce są bardzo wrażliwe na bodźce zewnętrzne, szczególnie temperaturę, ale potrafią szybko dostosować się do nowych warunków panujących w agrocenozach.

Szkodzą podwójnie

U mszyc szkodliwe są zarówno dorosłe formy uskrzydlone, jak i larwy. Szkodzą w dwojaki sposób. Bezpośrednia szkodliwość mszyc polega na wysysaniu soków z tkanek, co w przypadku masowego zasiedlenia może prowadzić do obumarcia fragmentów bądź w skrajnych sytuacjach, nawet całych roślin i w sposób oczywisty odbić się ujemnie na plonie, zwłaszcza na większych plantacjach. Szkodliwość pośrednia mszyc wynika ze zdolności przenoszenia groźnych wirusów roślinnych. Znane są przypadki, kiedy w wyniku zawirusowania roślin zachodziła konieczność likwidacji całych plantacji. Dodatkowo wydzieliny mszyc są doskonałą pożywką dla grzybów sadzakowych, a miejsca uszkodzeń w wyniku nakłuć tkanek stają się bramą wejścia dla wtórnych porażeń patogenami grzybowymi i bakteryjnymi.

Najlepiej zapobiegać

Bez względu na rodzaj szkodliwości mszyc, pozytywne efekty w walce z nimi przynoszą działania profilaktyczne. Są one oparte przede wszystkim na agrotechnice i doskonale wpisują się w integrowaną ochronę roślin. W przypadku mszyc agrotechnika powinna obejmować między innymi: prawidłowy płodozmian, stosowanie dobrej jakości materiału siewnego, zrównoważone nawożenie (zwłaszcza azotowe), izolację przestrzenną, a także uprawę pożniwną, która zapobiega wschodom samosiewów zbóż czy rzepaku, stanowiącym bazę pokarmową dla mszyc. Zwykle same te zabiegi nie wystarczają, ale dzięki nim można ograniczyć występowanie szkodników, są ekonomicznie uzasadnione i nie szkodzą środowisku. Prawidłowo rozwijające się i zdrowe rośliny potrafią rekompensować niewielkie straty powodowane przez szkodniki. W ostatnich latach coraz więcej badań hodowlanych skupia się na wyselekcjonowaniu odmian odpornych i tolerancyjnych na zasiedlanie przez szkodniki, w tym również mszyce. 

Cały tekst można przeczytać w kwietniowym numerze miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny" 

Tekst i fot. dr inż. Przemysław Strażyński

Zakład Entomologii

IOR-PIB w Poznaniu


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat