Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy ogrodzenie na naszej wschodniej granicy pomoże w zwalczaniu ASF?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualno?ci

Uprawa pasowa - więcej wody dla roślin

2017-04-27

Uprawa pasowa - więcej wody dla roślin
Oddziaływanie różnych technologii uprawy pasowej na glebę jest tak mocno zróżnicowane, że nie można go uogólnić czy też wyciągnąć wspólnych wniosków. Wyniki prowadzonych badań w tym zakresie są jednak bardzo obiecujące. 

Przedsiębiorcy w praktyce najczęściej stosują trzy rodzaje uprawy pasowej, w zależności od tego, jakim sprzętem ją wykonują. Są to: uprawa pasowa wykonywana dłutem zakończonym gęsiostopką, uprawa pasowa wykonywana dłutami przypominającymi zęby kultywatora i uprawa pasowa wykonywana sztywnymi dłutami o szerokości 25 mm. 

Parametrem gleby wyraźnie zmieniającym się pod wpływem każdego rodzaju uprawy jest jej gęstość, która decyduje o rozwoju systemu korzeniowego i gospodarce wodnej gleby. Wszystkie zabiegi spulchniające powodują zmniejszenie gęstości gleby, ale ich oddziaływanie jest różne. Uprawa bezorkowa intensywnie miesza glebę, powodując jej wyraźne rozluźnienie. Oddziaływanie takie dotyczy powierzchni całego pola. 

Stosując uprawę pasową, na polu obok siebie występują pasy gleby spulchniane przez dłuta uprawowei szerokie „międzyrzędzia” (pomiędzy miejscami pracy dłut uprawowych), w których gleba nie jest uprawiana. Specyfika uprawy pasowej z wykorzystaniem wąskich dłut uprawowych polega na tym, że wycinają one pasek gleby, powodując powstawanie wąskiej szczeliny. Szczelina ta pod wpływem samoczynnego oddziaływania gleby oraz nacisku wałów konsolidujących w agregacie uprawowym zostaje wypełniona glebą znajdującą się po jej bokach. Zjawisko to powoduje wyraźne rozluźnienie gleby sąsiadującej z miejscem pracy dłuta uprawowego. 

Innowacyjne badania polowe

W latach 2012-15 w Katedrze Agrobiotechnologii Politechniki Koszalińskiej prowadzono badania polowe na glebie średnio zwięzłej w miejscowości Modgarby k. Kętrzyna. Wyznaczono pole doświadczalne, na którym corocznie po żniwach wykonywano podorywkę broną kompaktową na głębokość ok. 5 cm, przed siewem ozimin stosowano na jednej części pola uprawę bezorkową ciężkim kultywatorem uprawowym, na drugiej części pola stosowano uprawę pasową agregatem wyposażonym w wąskie dłuta (25 mm) rozmieszczone co 33,2 cm. Praca dłut polega na intensywnym spulchnianiu wąskiego paska roli, bez odcinania gleby od podłoża (co występuje w systemach z gęsiostopką). Dłuto uprawowe służyło również do aplikacji nawozów mineralnych, które były umieszczane na dwóch poziomach. 

Gęstość i wilgotność gleby

Gęstość gleby uprawianej bezorkowo wynosiła przeciętnie dla warstwy uprawnej 1,28 g/cm3 i zwiększała się wraz z głębokością. Na części pola uprawianej pasowo sąsiadowały ze sobą miejsca, w których pracowały dłuta uprawowe i miejsca niespulchniane. W śladach pracy dłut uprawowych gęstość gleby wynosiła 1,27 g/cm3 i była równa gęstości gleby na polu uprawianym bezorkowo. W miejscach pomiędzy rzędami pracy dłut uprawowych gęstość gleby była większa o 5 proc. i wynosiła przeciętnie 1,34 g/cm3. Bardzo ciekawie kształtowała się wilgotność gleby oraz zapas wody glebowej. Na polu uprawianym bezorkowo przeciętna wilgotność warstwy roli wynosiła 13,38 proc. i największa jej wartość utrzymywała się w warstwie powierzchniowej. Pole z prowadzoną uprawą pasową charakteryzowało się wyraźnie większą wilgotnością, która w miejscach pracy dłut wynosiła 17,05 proc., natomiast pomiędzy tymi śladami, w miejscach nieuprawianych – 15,78 proc. Ciekawym zjawiskiem jest fakt, że większa wilgotność występowała w warstwach głębszych.  

Cały tekst można przeczytać w kwietniowym numerze miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny" 

Tekst: dr hab. inż. Tomasz Piskier, prof. nadzw.

Politechnika Koszalińska

Fot. Tytus Żmijewski


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone