Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy ogrodzenie na naszej wschodniej granicy pomoże w zwalczaniu ASF?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualno?ci

Nowe odmiany KWS

2017-07-14

 Nowe odmiany KWS

Wiele odmian buraków cukrowych, kukurydzy, rzepaku i zbóż mogli obejrzeć rolnicy, którzy 28 czerwca na zaproszenie Grupy KWS przyjechali na Demofarmę do Wybranowa (woj. kujawsko-pomorskie), do gospodarstwa Anny i Piotra Luberów. 

Zboża

Paweł Żmijewski i Krzysztof Zamczyk z Grupy KWS zaprezentowali rolnikom odmiany pszenicy ozimej: Rockefeller, KWS Ozon, Julius oraz KWS Dakotana.

Rockefeller (klasa C) to odmiana – jak zapewnia hodowca – o bardzo dobrej odporności na wszystkie choroby atakujące pszenicę, a więc przydatna w uprawach integrowanych. Charakteryzuje się średnią wysokością i bardzo dużą odpornością na wyleganie – polecana jest do uprawy intensywnej. Można ją uprawiać na cele ciastkarskie ze względu na niską zawartość białka i glutenu w ziarnie oraz na cele paszowe.

KWS Ozon (B) ma doskonałe zdolności regeneracyjne po spoczynku zimowym (mrozoodporność 4), a więc nadaje się do uprawy w całym kraju. Jest odporna na wyleganie (niska), polecana do intensywnej produkcji na bardzo dobrych stanowiskach. Charakteryzuje się dobrym wyrównaniem ziarna i wysoką liczbą opadania, a także wysoką odpornością na mączniaka i rdzę żółtą.

Julius (A), znana wielu rolnikom, oznacza się bardzo dobrą zimotrwałością, dlatego polecana jest do uprawy w całym kraju, można ja uprawiać na słabszych glebach, gdzie także wysoko i wiernie plonuje. Charakteryzuje się dobrymi parametrami ziarna. Doskonale sprawdza się przy wczesnych i opóźnionych siewach. Jest bardzo odporna na łamliwość podstawy źdźbła, mączniaka, septoriozę liści, DTR, fuzariozę kłosów i septoriozę plew.

KWS Dakotana (A) z kolei bardzo dobrze znosi warunki stresowe, a szczególnie suszę. Daje wysokie plony – w doświadczeniach rejestrowych COBORU – 111 proc. wzorca. Cechuje ją wysoka odporność na choroby grzybowe, głównie rdzę żółtą i brunatną, a także na wyleganie.

Na poletkach nie było co prawda odmiany KWS Emil (B), ale Krzysztof Zamczyk polecał ją jako wyjątkowo zimotrwałą, co potwierdziły doświadczenia polowe. Odmiana ma wysoki potencjał plonowania na obu poziomach agrotechniki, znakomicie adaptuje się do stanowiska glebowego, daje niskie, silne i sztywne źdźbło odporne na wyleganie, cechują ją duża odporność na rdzę żółtą i brunatną, septoriozę plew i DTR.  

Na poletkach nie było też żyta hybrydowego, ale Maciej Marczewski z KWS polecał rolnikom odmiany: KWS Binntto F1, KWS Bono F1, KWS Serafino F1 (nowość) i KWS Livado F1. 

Rzepak

Kamil Kolan z KWS polecał gościom populacyjne odmiany rzepaku ozimego: Quartz, Sherlock i Birdy, a także mieszańcowe: Factor KWS F1 oraz nowości – Sergio KWS F1, Umberto KWS F1 i Allberich KWS F1.

Quartz to najwyżej plonująca odmiana populacyjna spośród zarejestrowanych w 2013 r., wymaga typowego stanowiska pod rzepak, jest elastyczna co do terminów siewu, wykazuje najwyższą zimotrwałość w badaniach COBORU, ma duże zdolności regeneracyjne i odporność na wtórne wymarznięcie wiosną. Ponadto jest bardzo odporna na wyleganie.

Sherlock to jedna z najwyżej plonujących odmian populacyjnych w doświadczeniach PDO COBORU, polecana na dobre stanowiska, ale udaje się również na przeciętnych. Cechuje się dobrą zimotrwałością, ma duże zdolności regeneracyjne. Wymaga użycia regulatora wzrostu w fazie 4-6 liści.

Birdy to jedna z nowszych odmian, zarejestrowana w 2016 r. Ma wysoki wigor początkowy, szybko się regeneruje po zimie, cechuje ją wysoki i stabilny plon nasion. Wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu w fazie 4-6 liści.

Sergio KWS F1, mieszaniec w typie OGURA zarejestrowany w Polsce w 2017 r., jest bardzo odporny na osypywanie nasion, ponieważ posiada cechę S-POD, a także na choroby grzybowe, bo ma gen Rlm7.  

Umberto KWS F1, zarejestrowana w tym roku w UE, ma cechy podobne do Sergio KWS. Jest przydatna do siewu punktowego i strip-till, charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością, wysoką odpornością na osypywanie się nasion (gen S-POD) i wysokimi plonami.  

Allberich KWS F1 została zarejestrowana w tym roku na Słowacji, gdzie była najwyżej plonującą odmianą półkarłową w doświadczeniach łanowych. Przeznaczona do wczesnego siewu, bardzo wcześnie rozpoczyna kwitnienie, gen Rlm7 daje jej odporność na suchą zgniliznę kapustnych i cylindrosporiozę. Jest odporna na osypywanie się nasion (gen S-POD).

Factor KWS F1 jest odmianą starszą, zarejestrowaną w UE w 2014 r., polecaną na przeciętne i słabe stanowiska i do opóźnionych siewów, odporną na choroby i na osypywanie się nasion. Jest jedną z najwyżej plonujących odmian mieszańcowych na Litwie, Słowacji i w Czechach. 

Kukurydza

Dr Adam Majewski z KWS polecał rolnikom nowe odmiany kukurydzy. Na kiszonkę i na biogaz – Walterinio KWS, zarejestrowaną w tym roku, która w doświadczeniach COBORU w latach 2014-15 dała najwyższy wśród wszystkich grup wczesności plon suchej masy całych roślin (20,51 t/ha) i najwyższy plon kolb (10,98 t/ha). Na ziarno przeznaczona jest odmiana Keltikus, charakteryzująca się odpornością na choroby grzybowe i bardzo wysoko plonująca. Na ziarno i kiszonkę przedstawiciel KWS rekomenduje odmianę Figaro, przydatną do uprawy uproszczonej, dającą wysokie plony suchej masy i energii. Także na ziarno i kiszonkę przeznaczona jest odmiana Kwintus, bardzo wysoko plonująca, przy czym ziarno szybko oddaje wodę. Odmiana daje kiszonkę o bardzo wysokiej zawartości skrobi i najwyższej koncentracji energii.

Starsza odmiana Agro Polis także uprawiana na ziarno i kiszonkę, cechuje się dużą odpornością na choroby grzybowe, wysokimi plonami i możliwością uprawy na zimnych stanowiskach. 

Buraki cukrowe

Dr Wacław Wiśniewski z KWS omówił cechy odmian buraków cukrowych, które można było zobaczyć na poletkach.

Panorama KWS, to odmiana o wysokiej tolerancji na mątwika burakowego, dlatego zalecana jest na pola zagrożone i w płodozmianach wysokiego ryzyka. Z kolei Lavenda KWS jest tolerancyjna na rizomanię, odporna na chwościka buraka, cechuje się też podwyższoną odpornością na mączniaka prawdziwego. Daje wysoki technologiczny plon cukru. Graciana KWS jest tolerancyjna na rizomanię i odporna na chwościka buraka, a ponadto ma podwyższoną odporność na mączniaka prawdziwego. Plonuje najwyżej spośród odmian zarejestrowanych w 2015 r. Zalecana jest późniejszy zbiór.

Poza starszymi odmianami na poletkach rolnicy mogli obejrzeć trzy nowsze: Marenkę KWS, Primabellę KWS i Toleranzę KWS. Ta ostatnia jest pierwszą zarejestrowaną w Polsce odmianą tolerancyjną na rizomanię oraz odporną na chwościka buraka i mątwika burakowego. Ma podwyższoną odporność na mączniaka prawdziwego. Nie tworzy pośpiechów. Daje najwyższy technologiczny plon cukru wśród odmian zarejestrowanych w 2015 r.

Marenka KWS jest tolerancyjna na rizomanię i odporna na chwościka buraka oraz mączniaka prawdziwego, ma wyrównany kształt korzeni, a równomierne wyrastające główki ułatwiają zbiór. Primabella KWS także charakteryzuje się tolerancją na rizomanię i mątwika burakowego, ma podwyższoną odporność na mączniaka prawdziwego. W doświadczeniach dała najwyższy plon korzeni wśród odmian zarejestrowanych w 2016 r. Nie wydaje pośpiechów. Jest zalecana do późnego zbioru. 

(Fem)

Więcej zdjęć Tytusa Żmijewskiego można obejrzeć w naszej fotogalerii

 

 

 

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone