Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy zmiana na stanowisku ministra rolnictwa jest korzystna dla producentów rolnych?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualno?ci

Sytuacja na rynku zbóż

2017-07-31

 Sytuacja na rynku zbóż

Powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych: pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta, owsa wraz z mieszankami wynosi w Polsce ok. 7 mln ha – podało ministerstwo rolnictwa. To o 3 proc. więcej niż przed rokiem. Plony zbóż w 2017 r. mogą być zbliżone do ubiegłorocznych i wynieść średnio ok. 4 t/ha. Zbiory, łącznie z kukurydzą, prosem i gryką, ponad 30 mln t wobec 29,8 mln t w 2016 r.

W wyniku rosnącego zużycia paszowego i przemysłowego spodziewane jest umiarkowane zwiększenie krajowego zapotrzebowania na zboża. Ze względu na małe zapasy zbóż i przewidywany niewielki wzrost krajowych zbiorów oraz duże zasoby ziarna w krajach WNP, eksport zbóż z Polski w sezonie 2017/18 może być znacząco mniejszy niż w poprzednim sezonie, w którym wolumen eksportu prawdopodobnie był rekordowy. Od lipca 2016 r. do maja 2017 r. wyeksportowano 6,2 mln t ziarna, o 23 proc. więcej niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Łącznie z przetworami przeliczonymi na ekwiwalent ziarna eksport zbóż wyniósł 7,2 mln t wobec 6,4 mln t w całym sezonie 2015/16. Ocenia się, że w tym sezonie eksport może przekroczyć 7,4 mln t.

Import zbóż utrzymał się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. W okresie lipiec 2016 – maj 2017 zaimportowano 1,3 mln t ziarna zbóż. Razem z przetworami przeliczonymi na ekwiwalent ziarna import zbóż wyniósł 2,2 mln t.

W wyniku dużego eksportu zbóż z Polski w sezonie 2016/17 i niskiego poziomu krajowych zapasów, ceny pszenicy oraz żyta rosły od zakończenia żniw. W końcu sezonu tj. w czerwcu 2017 r. były o 12 proc. wyższe niż rok wcześniej i wyniosły dla pszenicy 710 zł/t i żyta 609 zł/t.

Tegoroczna zimna i deszczowa wiosna spowodowała opóźnienie siewów zbóż jarych oraz spowolniła wzrost ozimin. W zawiązku z tym zbiory zbóż są również opóźnione o 7–14 dni. Wobec czego krajowe ceny zbóż na początku sezonu 2017/18 mogą utrzymać się na relatywnie wysokim poziomie.

Światowe zbiory zbóż w sezonie 2017/18 są prognozowane na poziomie 2050 mln t, o blisko 3 proc. niższym niż w rekordowym sezonie 2016/17, ale o 1-3 proc. wyższym niż w sezonach 2014/15–2015/16. W odniesieniu do poprzedniego sezonu globalne zbiory pszenicy prawdopodobnie obniżą się o 2 proc., do 740 mln t, a zbóż paszowych – o 4 proc. do 1310 mln t (w tym kukurydzy – o 3 proc., do 1032 mln t). Przy przewidywanym niewielkim spadku zużycia zbóż (o 0,2 proc., do 2084 mln t) presja podaży będzie nieco mniejsza niż w poprzednim sezonie.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat