Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy zmiana na stanowisku ministra rolnictwa jest korzystna dla producentów rolnych?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualno?ci

Rynek mleka i wołowiny w 33 tygodniu 2017 r.

2017-08-25

Rynek mleka i wołowiny w 33 tygodniu 2017 r.
1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion Lipiec Czerwiec Miesięczna zmiana ceny
Północny 134,35 132,81 1,2
Centralny 131,40 127,91 2,7
Południowo-wschodni 135,45 132,23 2,4
Zachodni 134,17 131,26 2,2
Polska 133,83 131,53 1,7
 
2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w marcu w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie Lipiec 2017
Lipiec 2016
 
Lipiec 2015 Zmiana ceny [proc.] w 2017 r. w stos. do lat:
Polska 2016 2015
133,83 102,41 111,99 30,7 19,5
 
3. Zmiana cen wybranych produktów mleczarskich ( w zł/100kg) w skali tygodnia, miesiąca, początku roku, roku i dwóch lat.
Towar Cena
aktualna tydzień temu miesiąc temu początek roku rok temu 2 lata temu
Mleko surowe skup lipiec 17 133,8
 
131,5 132,0 102,4 112,0
Mleko w proszku odtłuszczone 734,1 737,5 779,1 869,6 730,2 720,9
Mleko w proszku pełne 1317,3 1311,5 1221,2 1159,7 929,2 927,0
Masło w blokach 2434,6 2355,7 2151,2 1822,2 1430,2 1157,1
Masło konfekcjonowane 2528,0 2455,9 2276,7 1971,8 1541,9 1295,2
Ser Edamski 1487,1 1464,6 1455,2 1454,4 1222,5 1037,0
Ser Gouda 1461,2 1448,3 1447,1 1465,8 1203,0 1031,6
 
4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
kategoria bydła w.ż.* [zł/kg] zm. ceny [%]
2017-08-20 2017-08-13
Bydło ogółem 6,38 5,47 0,4
Bydło 8-12 m-cy (Z) 6,48 -- -7,3
Byki 12-24 m-ce (A) 7,26 6,69 0,0
Byki > 24 m-cy (B) 7,15 6,73 0,4
Wolce > 12 m-cy (C) -- -- --
Krowy (D) 5,03 4,48 0,9
Jałówki > 12 m-cy (E) 6,59 5,92 1,5
 
kategoria bydła mpc* [zł/kg] zm. ceny [%]
2017-08-20 2017-08-13
Bydło ogółem 12 581 10 795 0,4
Bydło 8-12 m-cy (Z) 12 023 -- -7,3
Byki 12-24 m-ce (A) 13 463 12 420 0,0
Byki > 24 m-cy (B) 13 373 12 583 0,4
Wolce > 12 m-cy (C) -- -- --
Krowy (D) 10 825 9 630 0,9
Jałówki > 12 m-cy (E) 12 779 11 473 1,5
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przezrzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajnościrzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);
krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc - masa poubojowa ciepła
 
 
5. Ceny bydła na targowiskach ( zł/kg żywej wagi)
kategoria tydzień zm. tyg.(%)
2017-08-18 2017-08-11
cielęta 60-100 kg 12,72 13,00 -2,2
młode bydło opasowe 6,78 6,77 0,1
krowy wybrakowane 4,60 4,85 -5,2
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat