Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy zmiana na stanowisku ministra rolnictwa jest korzystna dla producentów rolnych?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualno?ci

Wyższe dopłaty do materiału siewnego

2017-10-04

 Wyższe dopłaty do materiału siewnego

92,45 zł na ha wyniesie dopłata do kwalifikowanego ziarna zbóż - poinformował w komunikacie resort rolnictwa. W sumie na dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego przeznaczono ponad 106 mln zł.  

Ministerstwo Rolnictwa opracowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017. 

Rada Ministrów ma określić stawki do 31 października 2017 r. 

Uwzględniając zgłoszoną we wnioskach powierzchnię oraz zaplanowane na ten cel środki budżetowe, proponowane stawki dopłat w 2017 r. wyniosą:

a) 92,45 zł/ha - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych;

b) 147,90 zł/ha - w przypadku roślin strączkowych;

c) 462,25 zł/ha - w przypadku ziemniaków. 

Stawki te są wyższe niż w ub.r., kiedy wynosiły odpowiednio:

a) 69,40 zł/ha - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych;

b) 111 zł/ha - w przypadku roślin strączkowych;

c) 347 zł/ha - w przypadku ziemniaków. 

Zakupiony materiał siewny musiał być wysiany/wysadzony od 15 lipca 2016 r. do 15 czerwca 2017 r. 

„W związku z koniecznością przyspieszenia wypłaty środków na odtworzenie produkcji roślinnej rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk, projekt rozporządzenia będzie procedowany w trybie pilnym do 6 października br.” - poinformował resort rolnictwa. 

Wnioski o dopłaty zbierała Agencja Rynku Rolnego od 15 stycznia do 26 czerwca 2017 r. Dopłaty mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie, co oznacza, że łączna kwota pomocy przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie trzech lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 tys. euro. 

oprac. (Fem)

Fot. Tytus Żmijewski

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat