Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy zmiana na stanowisku ministra rolnictwa jest korzystna dla producentów rolnych?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualno?ci

Trochę mniejsze płatności

2017-10-04

 Trochę mniejsze płatności

Blisko 14,7 mld zł przeznaczono na dopłaty bezpośrednie za 2017 r. Podstawowa dopłata - jednolita płatność obszarowa wyniesie 461,55 zł za ha – poinformował resort rolnictwa. 

Europejski Bank Centralny opublikował 30 września kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2017 r. Wynosi on 4,3042 zł za euro. W ub.r. kurs wyniósł 4,3192 zł za euro i był o 0,07 zł wyższy od kursu z roku poprzedniego (4,2448 zł). 

W Ministerstwie Rolnictwa opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Jednolita płatność obszarowa wyniesie 461,55 zł/ha (w ub.r. - 462,05 zł/ha.). Dopłata za zazielenienie to kwota 309,77 zł/ha (w ub.r. 310,10 zł/ha).

Jednolita płatność obszarowa przysługuje każdemu rolnikowi, który złoży wniosek do ARiMR, posiada co najmniej 1 ha ziemi i utrzymuje ją w dobrej kulturze rolnej (ziemia nie musi być uprawiana). Wszyscy także dostają dopłatę za zazielenienie, czyli za realizację praktyk sprzyjających klimatowi. Ale gospodarstwa do 10 hektarów są zwolnione z obowiązku dywersyfikacji upraw czy utrzymywania trwałych użytków zielonych. Płatność dodatkowa (177,02 zł/ha) przysługuje zaś rolnikowi do powierzchni od 3 do 30 ha.

Płatność dla młodego rolnika może dostać rolnik do 40. roku życia, rozpoczynający działalność rolniczą. Przysługuje przez pięć lat, ale i tu jest ograniczenie obszarowe – płatność obejmuje nie więcej niż 50 ha. Wyniesie ona 214,82 zł/ha. Ponadto przewidziana jest dopłata do bydła w wysokości 291,03 zł do sztuki, do krów - 371,46 zł/szt., do owiec - 101,85 zł/szt., do kóz - 60,08 zł/szt. 

Dopłaty do produkcji roślinnej obejmują płatność do roślin wysokobiałkowych na ziarno do 75 ha – 606,52 zł/ha oraz powyżej 75 ha – 303,26 zł/ha, do roślin pastewnych – 386,46 zł/ha, do chmielu – 2198,06 zł/ha, do ziemniaków skrobiowych – 1163,02 zł/ha, do buraków cukrowych – 1563,46 zł/ha, do pomidorów – 1654,30 zł/ha, do truskawek – 1118,75 zł/ha, do lnu – 374,86 zł/ha i do konopi włóknistych – 303,06 zł/ha. Przewidziana jest też dopłata do tytoniu wysokiej jakości Virginia na poziomie 3,82 zł/kg oraz do pozostałych gatunków tytoniu w wysokości 2,68 zł/kg. 

Projektowane stawki dopłat służą do obliczenia wysokości należnych rolnikowi dopłat. Będą też podstawą do obliczenia wysokości zaliczek, których wypłata rozpocznie się od 16 października br. 

oprac. (Fem)

Fot. Tytus Żmijewski 

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat