Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy zmiana na stanowisku ministra rolnictwa jest korzystna dla producentów rolnych?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualno?ci

Rynek mleka i wołowiny w 39 tygodniu 2017 r.

2017-10-07

Rynek mleka i wołowiny w 39 tygodniu 2017 r.
1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion
Sierpień
Lipiec
Miesięczna zmiana ceny
Północny
139,40
134,35
3,8
Centralny
136,85
131,40
4,1
Południowo-wschodni
142,24
135,45
5,0
Zachodni
137,29
134,17
2,3
Polska
138,97
133,83
3,8
 
2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w marcu w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie
Sierpień 2017
Sierpień 2016
 
Sierpień 2015
Zmiana ceny [proc.] w 2017 r. w stos. do lat:
Polska
2016
2015
138,97
107,26
111,26
29,6
24,9
 
3. Zmiana cen wybranych produktów mleczarskich ( w zł/100kg) w skali tygodnia, miesiąca, początku roku, roku i dwóch lat.
Towar
Cena
aktualna
tydzień temu
miesiąc temu
początek roku
rok temu
2 lata temu
Mleko surowe skup sierpień 17
139,0
 
133,8
132,0
107,3
111,3
Mleko w proszku odtłuszczone
724,3
732,3
741,1
869,6
773,8
723,9
Mleko w proszku pełne
1320,8
1322,8
1270,8
1159,7
978,6
942,4
Masło w blokach
2493,9
2500,7
2504,1
1822,2
1631,9
1219,6
Masło konfekcjonowane
2734,0
2698,9
2611,1
1971,8
1758,3
1324,3
Ser Edamski
1477,4
1465,6
1451,8
1454,4
1402,6
1052,3
Ser Gouda
1469,9
1457,0
1449,4
1465,8
1376,1
1075,2
 
 
4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
kategoria bydła
w.ż.* [zł/kg]
zm. ceny [%]
2017-10-01
2017-09-24
Bydło ogółem
6,49
6,48
0,1
Bydło 8-12 m-cy (Z)
6,68
7,03
-5,1
Byki 12-24 m-ce (A)
7,40
7,38
0,2
Byki > 24 m-cy (B)
7,30
7,19
1,5
Wolce > 12 m-cy (C)
--
--
--
Krowy (D)
5,22
5,24
-0,4
Jałówki > 12 m-cy (E)
6,61
6,63
-0,4
 
kategoria bydła
mpc* [zł/kg]
zm. ceny [%]
2017-10-01
2017-09-24
Bydło ogółem
12 794
12 777
0,1
Bydło 8-12 m-cy (Z)
12 385
13 047
-5,1
Byki 12-24 m-ce (A)
13 728
13 700
0,2
Byki > 24 m-cy (B)
13 649
13 448
1,5
Wolce > 12 m-cy (C)
--
--
--
Krowy (D)
11 222
11 268
-0,4
Jałówki > 12 m-cy (E)
12 801
12 852
-0,4
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przezrzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajnościrzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);
krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc - masa poubojowa ciepła
 
5. Ceny bydła na targowiskach ( zł/kg żywej wagi)
kategoria
tydzień
zm. tyg.(%)
2017-10-01
2017-09-24
cielęta 60-100 kg
12,79
11,92
7,3
młode bydło opasowe
6,92
6,83
1,3
krowy wybrakowane
5,20
4,90
6,1
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat