Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Twoje gospodarstwo poniosło straty z powodu suszy?
 
Tak, powyżej 70 proc.
Tak, poniżej 70 proc.
Nie


Aktualno?ci

Rynek mleka i wołowiny w 41 tygodniu 2017 r.

2017-10-21

Rynek mleka i wołowiny w 41 tygodniu 2017 r.
1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion Sierpień Lipiec Miesięczna zmiana ceny
Północny
139,40
134,35
3,8
Centralny
136,85
131,40
4,1
Południowo-wschodni
142,24
135,45
5,0
Zachodni
137,29
134,17
2,3
Polska
138,97
133,83
3,8
 
2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w marcu w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie Sierpień 2017
Sierpień 2016
 
Sierpień 2015 Zmiana ceny [proc.] w 2017 r. w stos. do lat:
Polska 2016 2015
138,97 107,26 111,26 29,6 24,9
 
3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich
Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2017.10.15
2017.10.08
Masło Ekstra w blokach
2 394,00
2 428,66
-1,4
Masło Ekstra konfekcjonowane
2 704,64
2 727,86
-0,9
Mleko odtłuszczone w proszku
700,52
710,49
-1,4
Mleko pełne w proszku
1 356,71
1 356,24
0,0
Ser Edamski
1 450,57
1 476,21
-1,7
Ser Gouda
1 502,65
1 478,06
1,7
 
 
4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
kategoria bydła w.ż.* [zł/kg] zm. ceny [%]
2017-10-15 2017-10-08
Bydło ogółem 6,57 6,58 -0,2
Bydło 8-12 m-cy (Z) 7,30 7,02 4,0
Byki 12-24 m-ce (A) 7,52 7,49 0,3
Byki > 24 m-cy (B) 7,40 7,39 0,2
Wolce > 12 m-cy (C) -- 6,49 --
Krowy (D) 5,33 5,30 0,5
Jałówki > 12 m-cy (E) 6,67 6,69 -0,3
 
kategoria bydła mpc* [zł/kg] zm. ceny [%]
2017-10-15 2017-10-08
Bydło ogółem 12 957 12 982 -0,2
Bydło 8-12 m-cy (Z) 13 552 13 033 4,0
Byki 12-24 m-ce (A) 13 946 13 904 0,3
Byki > 24 m-cy (B) 13 827 13 806 0,2
Wolce > 12 m-cy (C) -- 12 127 --
Krowy (D) 11 457 11 406 0,5
Jałówki > 12 m-cy (E) 12 925 12 960 -0,3
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przezrzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajnościrzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);
krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc - masa poubojowa ciepła
 
5. Ceny bydła na targowiskach ( zł/kg żywej wagi)
kategoria tydzień zm. tyg.(%)
2017-10-15 2017-10-08
cielęta 60-100 kg 12,00 13,07 -8,2
młode bydło opasowe 6,83 6,93 -1,4
krowy wybrakowane 4,85 5,20 -6,7
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat