Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy działania rządu w sprawie zwalczania ASF są wystarczające?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualno?ci

Rynek wieprzowiny w 42 tygodniu 2017 r.

2017-10-30

Rynek wieprzowiny w 42 tygodniu 2017 r.
1. Ceny zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji poubojowej EUROP (MPC) (zł/kg)
klasa 2017-10-22 2017-10-15 tyg. zm. ceny w %
klasa S 6 341 6 359 -0,28
klasa E 6 252 6 260 -0,14
klasa U 5 858 5 858 0,00
klasa R 5 486 5 460 0,48
klasa O 5 068 4 973 1,92
klasa P 4 978 4 740 5,02
S-P Razem 6 205 6 212 -0,11
 
2. Średnie targowiskowe prosiąt według województw za okres: 15-22.10.2017
 
1. DOLNOŚLĄSKIE
 
 
Prosięta ok. 20 kg w zł/szt. -
2. KUJAWSKO-POMORSKIE
 
 
Prosięta ok. 20 kg w zł/szt. -
3. LUBELSKIE
 
 
Prosięta ok. 20 kg w zł/szt. -
4. LUBUSKIE
 
 
Prosięta ok. 20 kg w zł/szt. -
5. ŁÓDZKIE
 
 
Prosięta ok. 20 kg w zł/szt. 192,50
6. MAŁOPOLSKIE
 
 
Prosięta ok. 20 kg w zł/szt. 233,75
7. MAZOWIECKIE
 
 
Prosięta ok. 20 kg w zł/szt. 165,00
8. OPOLSKIE
 
 
Prosięta ok. 20 kg w zł/szt. 171,00
9. PODKARPACKIE
 
 
Prosięta ok. 20 kg w zł/szt. -
10. PODLASKIE
 
 
Prosięta ok. 20 kg w zł/szt. -
11. POMORSKIE
 
 
Prosięta ok. 20 kg w zł/szt. -
12. ŚLĄSKIE
 
 
Prosięta ok. 20 kg w zł/szt. 185,00
13. ŚWIĘTOKRZYSKIE
 
 
Prosięta ok. 20 kg w zł/szt. -
14. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 
 
Prosięta ok. 20 kg w zł/szt. -
15. WIELKOPOLSKIE
 
 
Prosięta ok. 20 kg w zł/szt. 190,00
16. ZACHODNIOPOMORSKIE
 
 
Prosięta ok. 20 kg w zł/szt. -
 
 
3. Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą
makroregiony 2017-10-22 2017-10-15
Polska 4,84 4,85
region północny 4,88 4,90
region środkowo – wschodni 4,85 4,86
region południowo – wschodni 4,87 4,85
region zachodni 4,79 4,79
*Ceny obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).
 
4. Ceny sprzedaży półtusz wieprzowych na rynek wspólnotowy
regiony 2017-10-22 2017-10-15
Polska 7 045 7 111
region południowo – wschodni 7 201 7 262
region północny 7 068 8 527
region środkowo – wschodni 7 185 7 417
region zachodni 6 988 7 020
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone