Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że pomoc oferowana rolnikom poszkodowanym przez suszę przez ministerstwo rolnictwa jest wystarczająca?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualno?ci

Zasłużeni spółdzielcy

2017-12-05

 Zasłużeni spółdzielcy

30 listopada w Warszawie odbył się VII Krajowy Zjazd Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

Podczas spotkania Jacek Staciwa, prezes zarządu KZR RSP podsumował działalność związku w latach 2013-16, a także przedstawił plany na najbliższą przyszłość. – W projekcie uchwały programowej na lata 2017-20 przewidujemy kontynuację dotychczasowych działań w zakresie reprezentacji i obrony interesów rolniczych spółdzielni produkcyjnych na szczeblu krajowym, poprzez dążenie do równego traktowania producentów rolnych niezależnie od formy działalności oraz uznania RSP za wielorodzinne gospodarstwa rolne, aby pogodzić interesy rolników prowadzących rodzinne gospodarstwa z interesami spółdzielców skupionych w spółdzielniach produkcji rolnej - wskazał jeden z podstawowych punktów planu na najbliższą przyszłość prezes Staciwa. - Odbywać się to będzie poprzez utrzymywanie stałych kontaktów krajowego związku z parlamentem, rządem oraz innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się problemami rolnictwa, obszarów wiejskich i spółdzielczości rolniczej – dodał.

Na zjeździe wybrano 17 członków Rady KZR RSP na nową kadencję. Rada ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu 14 grudnia. Wówczas zostanie wybrane także Prezydium Rady oraz Komisja Rewizyjna.

Ważnym punktem spotkania było wręczenie nagród dla zasłużonych spółdzielców. Decyzją ministra rolnictwa odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa” otrzymali:

- Dariusz Boroń, przewodniczący Rady Nadzorczej RSP Sulmierzyce (woj. łódzkie),

- Włodzimierz Niesteruk, prezes zarządu RSP im. Zielonego Sztandaru Stary Kornin (woj. podlaskie),

- Krzysztof Roczek, prezes zarządu RSP Łękińsko (woj. łódzkie),

- Stanisław Stec, prezes zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Poznaniu.

Zgromadzenie Ogólne KRS podjęło uchwałę o przyznaniu odznaki „Za zasługi dla spółdzielczości” Krajowemu Związkowi Rewizyjnemu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

Zarząd KRS nadał odznakę „Zasłużony działacz ruchu spółdzielczego” następującym osobom:

- Adamowi Bojarskiemu, prezesowi zarządu RSP Zagroda (woj. lubelskie),

- Tadeuszowi Grudniowi, prezesowi zarządu RSP Potok Wielki (woj. świętokrzyskie),

- Sławomirowi Jędrzejczakowi, prezesowi zarządu RSP Przyjaźń (woj. kujawsko-pomorskie),

- Andrzejowi Kapicy, prezesowi zarządu RSP Wola Przybysławska (woj. lubelskie),

- Wiesławowi Mazurowi, prezesowi zarządu RSP Brzeźno (woj. świętokrzyskie),

- Romanowi Mechelowi, prezesowi zarządu RSP Bilcza (woj. świętokrzyskie),

- Danucie Myziak, prezes zarządu RSP Gwiazdowo z/s w Janiewicach (woj. zachodnio-pomorskie),

- Beacie Pawlak, prezes zarządu RSP Czechy (woj. małopolskie),

- Katarzynie Stefaniak, prezes zarządu Rejonowego Związku Lustracyjnego Spółdzielni Produkcji Rolnej RCoop w Chodzieży (woj. wielkopolskie).

Kapituła Konkursów Krajowej Rady Spółdzielczej przyznała statuetki:

„Lider Spółdzielczości Polskiej”

- Zygmuntowi Paśnikowi, prezesowi zarządu RSP Sulmierzyce (woj. łódzkie), przewodniczącemu Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP;

„Manadżer Spółdzielca”

- Jerzemu Dąbrowskiemu, prezesowi zarządu RSP Krzywa (woj. podlaskie);

„Prymus 2017”

- Markowi Mielcarkowi, prezesowi zarządu RSP w Pianowie, przewodniczącemu Rady Rejonowego Związku Rewizyjnego RSP w Lesznie ( woj. wielkopolskie).

Rada i Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego RSP z okazji jubileuszu 25-lecia działalności ustanowiły także odznakę „Za zasługi dla rolniczej spółdzielczości produkcyjnej”. Otrzymali ją:

- Romuald Ajchler, poseł na Sejm RP pięciu kadencji, związany z rolniczą spółdzielczością produkcyjną przez całe życie zawodowe,

- Jerzy Dąbrowski, wieloletni prezes zarządu byłego Centralnego Związku RSP,

- Lidia Gogolewska, pełnomocnik zarządu KZR RSP pracująca w biurze związku od początku jego działalności,

- Mieczysław Grodzki, prezes zarządu KRS,

- Marian Ilnicki, prezes zarządu Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo (woj. zachodniopomorskie), były członek Rady Krajowego Związku w latach 1992-2004,

- Jerzy Jankowski, wieloletni prezes i przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS,

- Stanisław Jankowski, prezes zarządu Handlowo-Rolniczej Spółdzielni Łomianki (woj. mazowieckie), członek Rady Krajowego Związku w latach 1996-2004,

- Paweł Jarosz, prezes zarządu RSP Polanka Wielka (woj. małopolskie), współinicjator utworzenia KZR RSP,

- Mirosław Kaszkur, prezes zarządu RSP Stara Kamienica (woj. dolnośląskie), członek Rady Krajowego Związku w latach 2009-13,

- Witold Koćwin, prezes zarządu Międzybranżowego Związku Spółdzielczości w Częstochowie, członek Rady Krajowego Związku w latach 2000-09,

- prof. Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie,

- Lucjan Kowalski, wieloletni wiceprezes zarządu byłego Centralnego Związku RSP,

- Roman Lubiniecki, zastępca prezesa zarządu Krajowego Związku w latach 1992-2007, były wieloletni prezes zarządu RSP Rzecko (woj. zachodniopomorskie),

- Zdzisław Majowicz, prezes zarządu Rejonowego Związku Rewizyjnego RSP w Lesznie (woj. wielkopolskie), członek Rady Krajowego Związku od 2000 r. do chwili obecnej,

- Marian Matejczuk, prezes zarządu RSP Ogrodzona (woj. śląskie), przewodniczący Rady Regionalnego Związku Spółdzielczości w Katowicach, członek Rady Krajowego Związku w latach 1996-2004 i od 2014 r. do chwili obecnej,

- Zygmunt Paśnik, członek Rady Krajowego Związku od początku jego działalności, od 2005 r. do chwili obecnej przewodniczący rady,

- Włodzimierz Przydróżny, prezes zarządu RSP Kiełczewo (woj. wielkopolskie), przewodniczący Rady Krajowego Związku w latach 1993-2004,

- Wiktor Rejent, członek Rady Krajowego Związku w latach 1996-2009,

- Kazimierz Stańkowski, członek Rady Krajowego Związku w latach 1996-2009,

- Zygmunt Stawiarz, członek Rady Krajowego Związku w latach 1996-2004,

- Stanisław Stec, poseł na Sejm RP pięciu kadencji, prezes zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Poznaniu, członek Zarządu Krajowego Związku w latach 1992-2009,

- Stanisław Woźniak, prezes zarządu RSP Kodeniec (woj. lubelskie), członek Rady Krajowego Związku w latach 1996-2004,

- Zbigniew Ziętara, prezes zarządu RSP Zgoda Jeziorki Kosztowskie (woj. wielkopolskie), członek Rady Krajowego Związku w latach 2000-09,

Pełną relację z VII Zjazdu Delegatów Członków KZR RSP będzie można przeczytać w styczniowym numerze miesięcznika „Przedsiębiorca Rolny

Tekst i fot. Alicja Siuda

Więcej zdjęć można obejrzeć w naszej fotogalerii


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat