Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Aktualno?ci

Rynek mleka i wołowiny w 6 tygodniu 2018 r.

2018-02-19

Rynek mleka i wołowiny w 6 tygodniu 2018 r.

1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.

Makroregion Grudzień Listopad Miesięczna zmiana ceny
Północny 154,76 153,67
 
Centralny 154,76 147,40
 
Południowo-wschodni 151,02 152,95
 
Zachodni 149,08 146,10
 
Polska 151,58 151,40
 
 
2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w marcu w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie Grudzień 2017
Grudzień 2016
 
Grudzień 2015 Zmiana ceny [proc.] w 2017 r. w stos. do lat:
Polska 2016 2015
151,58 136,07 117,52 11,4 29,0
 
3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich
Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2018.02.11
2018.02.04
Masło Ekstra w blokach 1 637,84 1 651,27 -0,8
Masło Ekstra konfekcjonowane 1 842,57 1 796,15 2,6
Mleko odtłuszczone w proszku 581,88 579,52 0,4
Mleko pełne w proszku 1 048,11 1 065,19 -1,6
Ser Edamski 1 218,39 1 192,54 2,2
Ser Gouda 1 236,09 1 209,87 2,2
 
4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
kategoria bydła w.ż.* [zł/kg] zm. ceny [%]
2018-02-11 2018-02-04
Bydło ogółem 6,93 6,87 0,9
bydło 8-12 m-cy (Z) 7,35 7,36 -0,1
byki 12-24 m-ce (A) 7,64 7,61 0,4
byki > 24 m-cy (B) 7,54 7,49 0,7
wolce > 12 m-cy (C) -- -- --
krowy (D) 5,41 5,37 0,7
Bydło ogółem 6,87 6,78 1,4
 
kategoria bydła mpc* [zł/kg] zm. ceny [%]
2018-02-11 2018-02-04
Bydło ogółem 13 387 13 262 0,9
bydło 8-12 m-cy (Z) 13 637 13 648 -0,1
byki 12-24 m-ce (A) 14 178 14 128 0,4
byki > 24 m-cy (B) 14 100 13 996 0,7
wolce > 12 m-cy (C) -- -- --
krowy (D) 11 640 11 556 0,7
Bydło ogółem 13 318 13 133 1,4
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przezrzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajnościrzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);
krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc - masa poubojowa ciepła
 
5. Ceny bydła na targowiskach ( zł/kg żywej wagi)
kategoria tydzień zm. tyg.(%)
2018-02-11 2018-02-04
cielęta 60-100 kg 12,20 13,14 -7,2
młode bydło opasowe 6,90 6,98 -1,1
krowy wybrakowane 4,63 4,65 -0,4
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 
 
6. Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy
Kategoria bydła
Jednostka
Cena zakupu
2018.02.11 2018.02.04 2017.02.12
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mleczny zł/szt 617,80 626,20 560,56
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny zł/szt 772,40 867,50 680,34
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy zł/kg w.ż. 10,90 11,33 10,05
 
 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat