Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Jak oceniasz sześć miesięcy działalności Jana K. Ardanowskiego na stanowisku ministra rolnictwa?
 
Dobrze
Źle
Nie mam zdania


Aktualno?ci

Rynek mleka i wołowiny w 7 tygodniu 2018 r.

2018-03-08

Rynek mleka i wołowiny w 7 tygodniu 2018 r.
1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion Grudzień Listopad Miesięczna zmiana ceny
Północny 154,76 153,67
 
Centralny 154,76 147,40
 
Południowo-wschodni 151,02 152,95
 
Zachodni 149,08 146,10
 
Polska 151,58 151,40
 
 
2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w marcu w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie Grudzień 2017
Grudzień 2016
 
Grudzień 2015 Zmiana ceny [proc.] w 2017 r. w stos. do lat:
Polska 2016 2015
151,58 136,07 117,52 11,4 29,0
 
3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich
Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2018.02.18
2018.02.11
Masło Ekstra w blokach
1 680,70
1 637,84
2,6
Masło Ekstra konfekcjonowane
1 859,24
1 842,57
0,9
Mleko odtłuszczone w proszku
587,99
581,88
1,1
Mleko pełne w proszku
1 064,21
1 048,11
1,5
Ser Edamski
1 204,55
1 218,39
-1,1
Ser Gouda
1 233,41
1 236,09
-0,2
 
 
4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
kategoria bydła w.ż.* [zł/kg] zm. ceny [%]
2018-02-18 2018-02-11
Bydło ogółem 6,88 6,93 -0,8
bydło 8-12 m-cy (Z) 6,72 7,35 -8,6
byki 12-24 m-ce (A) 7,56 7,64 -1,1
byki > 24 m-cy (B) 7,46 7,54 -1,0
wolce > 12 m-cy (C) -- -- --
krowy (D) 5,39 5,41 -0,5
Bydło ogółem 6,84 6,87 -0,4
 
kategoria bydła mpc* [zł/kg] zm. ceny [%]
2018-02-18 2018-02-11
Bydło ogółem 13 274 13 387 -0,8
bydło 8-12 m-cy (Z) 12 463 13 637 -8,6
byki 12-24 m-ce (A) 14 020 14 178 -1,1
byki > 24 m-cy (B) 13 953 14 100 -1,0
wolce > 12 m-cy (C) -- -- --
krowy (D) 11 583 11 640 -0,5
Bydło ogółem 13 263 13 318 -0,4
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przezrzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajnościrzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);
krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc - masa poubojowa ciepła
 
5. Ceny bydła na targowiskach ( zł/kg żywej wagi)
kategoria tydzień zm. tyg.(%)
2018-02-18 2018-02-11
cielęta 60-100 kg 12,93 12,20 6,0
młode bydło opasowe 7,02 6,90 1,7
krowy wybrakowane 4,75 4,63 2,6
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 
 
6. Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy
Kategoria bydła
Jednostka
Cena zakupu
2018.02.18 2018.02.11 2017.02.19
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mleczny zł/szt 636,50 617,80 596,71
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny zł/szt 913,70 772,40 780,29
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy zł/kg w.ż. 11,30 10,90 10,45
 
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW
 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat