Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Aktualno?ci

Rynek mleka i wołowiny w 8 tygodniu 2018 r.

2018-03-16

Rynek mleka i wołowiny w 8 tygodniu 2018 r.
1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion Styczeń Grudzień Miesięczna zmiana ceny
Północny 146,23 154,76 -5,5
Centralny 132,65 144,93 -8,5
Południowo-wschodni 141,04 151,02 -6,6
Zachodni 137,29 149,08 -7,9
Polska 141,67 151,58 -6,5
 
2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w marcu w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie Styczeń 2018
Styczeń 2017
 
Styczeń 2018 Zmiana ceny [proc.] w 2017 r. w stos. do lat:
Polska 2017 2016
141,67 132,02 114,76 7,3 23,4
 
3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich
Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2018.02.25
2018.02.18
Masło Ekstra w blokach
1 734,50
1 680,70
3,2
Masło Ekstra konfekcjonowane
1 893,13
1 859,24
1,8
Mleko odtłuszczone w proszku
571,62
587,99
-2,8
Mleko pełne w proszku
1 054,86
1 064,21
-0,9
Ser Edamski
1 240,09
1 204,55
3,0
Ser Gouda
1 227,45
1 233,41
-0,5
 
4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
kategoria bydła w.ż.* [zł/kg] zm. ceny [%]
2018-02-25 2018-02-18
Bydło ogółem 6,86 6,88 -0,3
bydło 8-12 m-cy (Z) 7,38 6,72 9,9
byki 12-24 m-ce (A) 7,52 7,56 -0,4
byki > 24 m-cy (B) 7,40 7,46 -0,9
wolce > 12 m-cy (C) -- -- --
krowy (D) 5,41 5,39 0,4
Bydło ogółem 6,84 6,84 0,0
 
kategoria bydła mpc* [zł/kg] zm. ceny [%]
2018-02-25 2018-02-18
Bydło ogółem 13 234 13 274 -0,3
bydło 8-12 m-cy (Z) 13 695 12 463 9,9
byki 12-24 m-ce (A) 13 958 14 020 -0,4
byki > 24 m-cy (B) 13 829 13 953 -0,9
wolce > 12 m-cy (C) -- -- --
krowy (D) 11 627 11 583 0,4
Bydło ogółem 13 257 13 263 0,0
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przezrzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajnościrzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);
krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc - masa poubojowa ciepła
 
5. Ceny bydła na targowiskach ( zł/kg żywej wagi)
kategoria tydzień zm. tyg.(%)
 
2018-02-18
cielęta 60-100 kg 13,08 12,93 1,2
młode bydło opasowe 7,03 7,02 0,1
krowy wybrakowane 4,75 4,75 0,0
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 
 
6. Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy
Kategoria bydła
Jednostka
Cena zakupu
2018.02.25 2018.02.18 2017.02.26
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mleczny zł/szt 688,70 636,50 658,21
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny zł/szt 940,90 913,70 853,14
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy zł/kg w.ż. -- 11,30 10,01
 
 *Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat