Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Aktualno?ci

Rynek mleka i wołowiny w 9 tygodniu 2018 r.

2018-03-21

Rynek mleka i wołowiny w 9 tygodniu 2018 r.

1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.

Makroregion
Styczeń
Grudzień
Miesięczna zmiana ceny
Północny
146,23
154,76
-5,5
Centralny
132,65
144,93
-8,5
Południowo-wschodni
141,04
151,02
-6,6
Zachodni
137,29
149,08
-7,9
Polska
141,67
151,58
-6,5

 

2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w marcu w ciągu ostatnich trzech lat.

Wyszczególnienie
Styczeń 2018
Styczeń 2017

 

Styczeń 2018
Zmiana ceny [proc.] w 2017 r. w stos. do lat:
Polska
2017
2016
141,67
132,02
114,76
7,3
23,4

 

3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich

Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2018.03.04
2018.02.25
Masło Ekstra w blokach
1 795,84
1 734,50
3,5
Masło Ekstra konfekcjonowane
1 970,43
1 893,13
4,1
Mleko odtłuszczone w proszku
561,72
571,62
-1,7
Mleko pełne w proszku
1 038,48
1 054,86
-1,6
Ser Edamski
1 217,66
1 240,09
-1,8
Ser Gouda
1 188,17
1 227,45
-3,2

 

4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce

Kategoria bydła
w.ż.* [zł/kg]
mpc* [zł/kg]
zm. ceny [%]
2018-03-04
2018-02-25
2018-03-04
2018-02-25
Bydło ogółem
6,82
6,86
13 166
13 234
-0,5
bydło 8-12 m-cy (Z)
7,23
7,38
13 410
13 695
-2,1
byki 12-24 m-ce (A)
7,50
7,52
13 906
13 958
-0,4
byki > 24 m-cy (B)
7,35
7,40
13 730
13 829
-0,7
wolce > 12 m-cy (C)
--
--
--
--
--
krowy (D)
5,40
5,41
11 613
11 627
-0,1
Bydło ogółem
6,80
6,84
13 180
13 257
-0,6

*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przezrzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone

**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajnościrzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);

byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);

krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),

mpc - masa poubojowa ciepła

5. Ceny bydła na targowiskach ( zł/kg żywej wagi)

kategoria
tydzień
zm. tyg.(%)
2018-03-02
2018-02-16
cielęta 60-100 kg
12,00
13,08
-8,3
młode bydło opasowe
7,03
7,03
0,0
krowy wybrakowane
4,78
4,75
0,6

*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

6. Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy

Kategoria bydła
Jednostka
Cena zakupu
2018.02.25
2018.02.18
2017.02.26
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mleczny
zł/szt
678,10
688,70
598,71
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny
zł/szt
932,40
940,90
781,49
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy
zł/kg w.ż.
*
*
9,83

 

*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat