Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Aktualno?ci

Rynek zbóż w 11 tygodniu 2018 r.

2018-04-04

Rynek zbóż w 11 tygodniu 2018 r.

1. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż

 

Towar

Rodzaj ziarna

2018-03-18
2018-03-11

Tyg. zm. cen. (%)

Pszenica
konsumpcyjne
676
681
-0,8
paszowe
677
680
-0,5
Żyto
konsumpcyjne
573
569
0,8
paszowe
567
563
0,7
Jęczmień
konsumpcyjne
648
624
3,9
paszowe
663
635
4,4
browarniane
742
713
4,1
Kukurydza
paszowe
642
635
1,1
Owies
konsumpcyjne
539
544
-0,9
paszowe
530
nld
--
Pszenżyto
paszowe
626
619
1,1

 

2. Notowania cen na giełdach towarowych w okresie: 12-16.03.2018 r.

 

Towar
Parametry jakościowe
Giełda
Cena (zł/tona)
Ilość (tona)
Lokalizacja
Uwagi
Pszenica paszowa
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
650
200
loco świętokrzyskie
kraj
Pszenica paszowa
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
690
100
z dostawą
kraj
Pszenica konsumpcyjna
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
660
200
loco opolskie
kraj
Owies paszowy
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
555
25
z dostawą
kraj
Kukurydza paszowa
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
625
300
loco śląskie
kraj

 

źródło: http://www.rolpetrol.com.pl/notowania/zboza/

 

Objaśnienia:

lc. - loco, fr. - franco, mag. - magazyn sprzedającego, gr. - granica, wag. – wagon, imp. - import, skł. cel. - skład celny, l. opad. - liczba opadania, wilg.- wilgotność, gl. - gluten, rozpł.- rozpływalność, zan. og. - zanieczyszczenia ogólne, wyrów. – wyrównanie.

 

 

*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat