Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Aktualno?ci

Rynek mleka i wołowiny w 12 tygodniu 2018 r.

2018-04-10

Rynek mleka i wołowiny w 12 tygodniu 2018 r.

1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.

Makroregion
Luty
Styczeń
Miesięczna zmiana ceny
Północny
142,15
146,23
-2,8
Centralny
129,24
132,65
-2,6
Południowo-wschodni
130,24
141,04
-7,7
Zachodni
135,02
137,29
-1,7
Polska
137,26
141,67
-3,1

 

2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w marcu w ciągu ostatnich trzech lat.

Wyszczególnienie
Luty 2018
Luty 2017

 

Luty 2016
Zmiana ceny [proc.] w 2017 r. w stos. do lat:
Polska
2017
2016
137,26
131,70
112,60
4,2
21,9

 

3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich

Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2018.03.25
2018.03.18
Masło Ekstra w blokach
1 825,48
1 827,33
-0,1
Masło Ekstra konfekcjonowane
2 063,20
2 054,53
0,4
Mleko odtłuszczone w proszku
547,02
549,86
-0,5
Mleko pełne w proszku
1 066,31
1 042,48
2,3
Ser Edamski
1 210,44
1 242,66
-2,6
Ser Gouda
1 215,86
1 220,84
-0,4


4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce

Kategoria bydła
w.ż.* [zł/kg]
mpc* [zł/kg]
zm. ceny [%]
2018-03-25
2018-03-18
2018-03-25
2018-03-18
Bydło ogółem
6,84
6,86
13 199
13 251
-0,4
bydło 8-12 m-cy (Z)
7,29
7,09
13 531
13 149
2,9
byki 12-24 m-ce (A)
7,47
7,50
13 861
13 905
-0,3
byki > 24 m-cy (B)
7,35
7,40
13 736
13 840
-0,7
wolce > 12 m-cy (C)
--
--
--
--
--
krowy (D)
5,47
5,47
11 762
11 770
-0,1
Bydło ogółem
6,84
6,83
13 251
13 231
0,1

*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przezrzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone

**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajnościrzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);

byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);

krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),

mpc - masa poubojowa ciepła

5. Ceny bydła na targowiskach ( zł/kg żywej wagi)

kategoria
tydzień
zm. tyg.(%)
2018-03-25
2018-03-18
cielęta 60-100 kg
13,42
12,80
4,8
młode bydło opasowe
7,12
7,03
1,3
krowy wybrakowane
4,77
4,77
0,0

*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

6. Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy

Kategoria bydła
Jednostka
Cena zakupu
2018.03.25
2018.03.18
2017.03.26
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mleczny
zł/szt
611,77
617,01
621,00
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny
zł/szt
817,36
773,15
777,51
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy
zł/kg w.ż.
--
--
9,65

 

*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat