Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualno?ci

Rynek mleka i wołowiny w 13 tygodniu 2018 r.

2018-04-12

Rynek mleka i wołowiny w 13 tygodniu 2018 r.

1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.

Makroregion
Luty
Styczeń
Miesięczna zmiana ceny
Północny
142,15
146,23
-2,8
Centralny
129,24
132,65
-2,6
Południowo-wschodni
130,24
141,04
-7,7
Zachodni
135,02
137,29
-1,7
Polska
137,26
141,67
-3,1

 

2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w marcu w ciągu ostatnich trzech lat.

Wyszczególnienie
Luty 2018
Luty 2017

 

Luty 2016
Zmiana ceny [proc.] w 2017 r. w stos. do lat:
Polska
2017
2016
137,26
131,70
112,60
4,2
21,9

 

3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich

Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2018.04.01
2018.03.25
Masło Ekstra w blokach
1 841,78
1 825,48
0,9
Masło Ekstra konfekcjonowane
2 070,38
2 063,20
0,3
Mleko odtłuszczone w proszku
545,42
547,02
-0,3
Mleko pełne w proszku
1 063,98
1 066,31
-0,2
Ser Edamski
1 193,70
1 210,44
-1,4
Ser Gouda
1 232,18
1 215,86
1,3


4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce

Kategoria bydła
w.ż.* [zł/kg]
mpc* [zł/kg]
zm. ceny [%]
2018-04-01
2018-03-25
2018-04-01
2018-03-25
Bydło ogółem
6,80
6,84
13 128
13 199
-0,5
bydło 8-12 m-cy (Z)
6,88
7,29
12 768
13 531
-5,6
byki 12-24 m-ce (A)
7,48
7,47
13 871
13 861
0,1
byki > 24 m-cy (B)
7,33
7,35
13 710
13 736
-0,2
wolce > 12 m-cy (C)
--
--
--
--
--
krowy (D)
5,49
5,47
11 811
11 762
0,4
Bydło ogółem
6,86
6,84
13 292
13 251
0,3

*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przezrzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone

**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajnościrzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);

byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);

krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),

mpc - masa poubojowa ciepła

5. Ceny bydła na targowiskach ( zł/kg żywej wagi)

kategoria
tydzień
zm. tyg.(%)
2018-04-01
2018-03-25
cielęta 60-100 kg
13,14
13,42
-2,1
młode bydło opasowe
7,12
7,12
0,0
krowy wybrakowane
4,88
4,77
2,3

*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

6. Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy

Kategoria bydła
Jednostka
Cena zakupu
2018.04.01
2018.03.25
2017.04.02
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mleczny
zł/szt
605,80
611,77
606,59
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny
zł/szt
744,50
817,36
759,44
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy
zł/kg w.ż.
--
--
10,04

 

*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat