Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualno?ci

Rynek zbóż w 13 tygodniu 2018 r.

2018-04-12

Rynek zbóż w 13 tygodniu 2018 r.

1. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż

 

Towar

Rodzaj ziarna

2018-04-01
2018-03-25

Tyg. zm. cen. (%)

Pszenica
konsumpcyjne
670
679
-1,3
paszowe
676
677
-0,1
Żyto
konsumpcyjne
565
573
-1,3
paszowe
575
564
1,9
Jęczmień
konsumpcyjne
671
676
-0,7
paszowe
672
673
-0,2
browarniane
743
742
0,1
Kukurydza
paszowe
640
647
-1,0
Owies
konsumpcyjne
nld
nld
--
paszowe
547
511
7,1
Pszenżyto
paszowe
624
627
-0,4

 

2. Notowania cen na giełdach towarowych w okresie: 12-16.03.2018 r.

 

Towar
Parametry jakościowe
Giełda
Cena (zł/tona)
Ilość (tona)
Lokalizacja
Uwagi
Pszenica paszowa
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
650
200
loco świętokrzyskie
kraj
Pszenica paszowa
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
690
100
z dostawą
kraj
Pszenica konsumpcyjna
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
660
200
loco opolskie
kraj
Owies paszowy
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
555
25
z dostawą
kraj
Kukurydza paszowa
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
625
300
loco śląskie
kraj

 

źródło: http://www.rolpetrol.com.pl/notowania/zboza/

 

Objaśnienia:

lc. - loco, fr. - franco, mag. - magazyn sprzedającego, gr. - granica, wag. – wagon, imp. - import, skł. cel. - skład celny, l. opad. - liczba opadania, wilg.- wilgotność, gl. - gluten, rozpł.- rozpływalność, zan. og. - zanieczyszczenia ogólne, wyrów. – wyrównanie.

 

 

*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat