Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualno?ci

Rynek mleka i wołowiny w 20 tygodniu 2018 r.

2018-06-01

Rynek mleka i wołowiny w 20 tygodniu 2018 r.
1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion Kwiecień Marzec Miesięczna zmiana ceny
Północny 139,9 141,7
 
Centralny 125,73 128,41
 
Południowo-wschodni 128,1 130,1
 
Zachodni 127,21 132,0
 
Polska 133,995 136,38
 
 
2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w marcu w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie Kwiecień 2018
Kwiecień 2017
 
Kwiecień 2016 Zmiana ceny [proc.] w 2017 r. w stos. do lat:
Polska 2017 2016
134,00 129,95 105,16 3,1 27,4
 
3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich
Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2018.05.20
018.05.13
Masło Ekstra w blokach 2 183,55 2 172,16 0,5
Masło Ekstra konfekcjonowane 2 291,08 2 227,83 2,8
Mleko odtłuszczone w proszku 557,54 550,68 1,2
Mleko pełne w proszku 1 105,48 1 056,27 4,7
Ser Edamski 1 202,55 1 216,69 -1,2
Ser Gouda 1 180,84 1 201,83 -1,7
 
4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
Kategoria bydła w.ż.* [zł/kg] mpc* [zł/kg] zm. ceny [%]
2018-05-20 2018-05-13 2018-05-20 2018-05-13
Bydło ogółem 6,85 6,87 13 232 13 257 -0,2
bydło 8-12 m-cy (Z) 7,25 7,17 13 455 13 309 1,1
byki 12-24 m-ce (A) 7,38 7,43 13 845 13 947 -0,7
byki > 24 m-cy (B) 7,33 7,40 13 760 13 876 -0,8
wolce > 12 m-cy (C) -- -- -- -- --
krowy (D) 5,74 5,71 11 795 11 734 0,5
Bydło ogółem 6,89 6,87 13 293 13 257 0,2
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przezrzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajnościrzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);
krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc - masa poubojowa ciepła
5. Ceny bydła na targowiskach ( zł/kg żywej wagi)
kategoria tydzień zm. tyg.(%)
2018-05-20 2018-05-13
cielęta 60-100 kg 12,41 12,56 -1,2
młode bydło opasowe 7,07 7,07 0,0
krowy wybrakowane 5,00 5,00 0,0
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 
6. Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy
Kategoria bydła
Jednostka
Cena zakupu
2018.05.20 2018.05.13 2017.05.21
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mleczny zł/szt 616,70 658,00 598,44
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny zł/szt 853,90 879,10 856,66
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy zł/kg w.ż. -- -- --
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat