Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualno?ci

Wydrukuj sobie obiad

2018-06-17

Wydrukuj sobie obiad
Jak smakuje mięso wydrukowane w 3D? Dziś zapewne jeszcze mało kto wie. Jednak w przyszłości żywność może być wytwarzana w taki sposób na masową skalę, a tradycyjne, znane nam dziś produkty będą dostępne tylko dla najbogatszych. Takie scenariusze przedstawia raport „Future of food”, który bazuje na opiniach wielu ekspertów. 

Raport powstał z inicjatywy Natalii Hatalskiej, analityka trendów. W znacznej mierze oddała w nim głos ekspertom w zakresie żywienia, szefom kuchni, rolnikom, aktywistom społecznym, a także samym konsumentom. – System żywienia, poczynając od jego produkcji, a kończąc na utylizacji, nie działa właściwie. Z jednej strony mamy świadomość, że wyczerpują się nam zasoby naturalne, z drugiej w perspektywie najbliższych lat musimy zwiększyć produkcję żywności o 60 procent, by wyżywić rosnącą populację ludzi. Co trzeci człowiek cierpi z głodu bądź jest niedożywiony, a jednocześnie jedną trzecią żywności, którą produkujemy, wyrzucamy – mówi Natalia Hatalska. W raporcie, wspólnie z ekspertami, starała się zdiagnozować problemy na poszczególnych etapach systemu żywienia i wskazać scenariusze, które mogą pomóc je rozwiązać. – Oczywiście, nie są jedynymi, które mogą się wydarzyć. Przyszłość, w przeciwieństwie do teraźniejszości, nigdy nie jest jedna – wyjaśnia. 

Głód i marnotrawstwo

Dziś wyżywić trzeba ok. 7,3 mld ludzi na świecie. Do 2050 r. liczba ta wzrośnie do 9,7 mld, a do 2100 r. – do 11,2 mld. Według FAO, rolnictwo w 2050 r. będzie musiało produkować już prawie 50 proc. więcej żywności, pasz i biopaliw niż jeszcze sześć lat temu. Tymczasem kluczowe zasoby naturalne nie tylko są ograniczone, lecz także stopniowo się wyczerpują. Blisko 1/3 wszystkich gruntów rolnych, jak podaje FAO, jest już zdewastowana, a wielkość ta stosunkowo szybko rośnie.

„Z jednej strony produkujemy ilości jedzenia, które mogłyby wyżywić większość ludzi na Ziemi, a z drugiej FAO szacuje, że ok. 795 mln ludzi na świecie w latach 2014–16 było niedożywionych” - podkreślają autorzy raportu.

Żywność w ogromnym stopniu jest bowiem marnowana. Każdego roku, jak podaje ONZ, wyrzucamy 1,3 mld t pożywienia. Zdaniem ekspertów, dziś ludzkość wykorzystuje zasoby naturalne niejako „na kredyt”, tzn. ponad poziom ich naturalnego odtworzenia. Naukowcy szacują, że każdego roku „ginie” 12-15 mln ha obszarów leśnych. Oznacza to, że co minutę znika obszar leśny o wielkości równej powierzchni 36 boisk do gry w piłkę nożną. „Choć nie każda wycinka jest związana z produkcją żywności, to lasy Amazonii są karczowane i wypalane m.in. pod uprawę soi wykorzystywanej do produkcji pasz lub z przeznaczeniem pod wypas bydła. Co więcej, po 2-3 latach intensywnej eksploatacji tereny te stają się wyjałowione. Nadmierna eksploatacja lasów sprawia zaś, że wzrasta emisja gazów cieplarnianych. Rolnictwo, leśnictwo i inne użytkowanie gruntów powodują bowiem prawie 1/4 globalnej emisji gazów cieplarnianych” – alarmują eksperci.

Zwracają również uwagę, że problemem jest nadmierne zużywanie wody. „Rolnictwo jest największym konsumentem wody słodkiej. Wykorzystuje około 70 proc. światowych zasobów (przemysł zużywa 20 proc., a gospodarstwa domowe pozostałe 10 proc.)” – wyliczają. Według autorów raportu, w nadchodzących 50 latach brak wody może stanowić najpoważniejszy czynnik ograniczający produkcję żywności. „Do wyprodukowania 1 kg pszenicy potrzeba dziś ok. 1000 l wody, a 1 kg ryżu – trzy razy więcej. Produkcja mięsa, które dziś jest jednym z głównych źródeł białka, jest jeszcze mniej zrównoważona. Do wyprodukowania 2,2 kg wołowiny potrzeba 9500 l wody. Do wyprodukowania 1000 kcal w postaci mięsa potrzeba aż osiem razy więcej wody niż do wyprodukowania takiej samej liczby kalorii w produktach zbożowych. Do wyprodukowania 1 kcal z mięsa potrzebujemy 28 kcal z paliw (najczęściej kopalnych), a do wyprodukowania 1 kcal ze zbóż – tylko 3,3 kcal z paliw” – wymieniają. 

Kosztowne zapylanie

Ze względu na zmiany temperatur i klimatu już dziś widoczne są zmiany w długości sezonów wegetacyjnych. Pory kwitnienia czy zbiory upraw przesunęły się w niektórych rejonach Europy o kilka dni, a czasem tygodni. „Jeśli drastycznie nie spadnie emisja gazów cieplarnianych, zmiany te w wielu regionach najprawdopodobniej będą postępować” – przestrzegają specjaliści. Podkreślają w raporcie, że z jednej strony istnieją obszary, w których wydajność rolnictwa może wzrosnąć na skutek dłuższego sezonu wegetacyjnego czy okresu bezmroźnego, a zmiany temperatur mogą umożliwiać uprawę nowych roślin, z drugiej zaś w pozostałych rejonach przypadki ekstremalnych zjawisk pogodowych – upałów, suszy czy powodzi mogą nie tyle zmniejszyć wydajność upraw, ile całkowicie je zniszczyć. Gwałtowne zmiany mogą również wpływać na rozmnażanie i rozprzestrzenianie się owadów, w tym szkodników, chwastów oraz chorób.

Europejska Agencja Środowiska, oceniając m.in. stan bioróżnorodności w Europie wskazuje, że zmiany klimatu oddziałują także na rozmieszczenie gatunków, wielkości populacji, skrócenie czasu reprodukcji oraz zwiększenie częstotliwości występowania szkodników i chorób. Jednym z najpoważniejszych zagrożeń jest jednak spadek populacji czy wymieranie gatunków zapylających, co może mieć tragiczne skutki zarówno dla środowiska naturalnego, jak i rolnictwa. Z danych FAO wynika, że spośród stu gatunków roślin uprawnych, które stanowią źródło 90 proc. żywności na świecie, aż 71 jest zapylanych przez pszczoły. Ekonomiczna wartość zapylania przez owady samych jabłek w Polsce wynosi rocznie ponad 1,5 mld zł, a rzepaku – ok. 1 mld zł. 

Cały tekst można przeczytać w czerwcowym numerze miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny"

(kap)

Fot. Growing Underground

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat