Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Aktualno?ci

Rynek mleka i wołowiny w 32 tygodniu 2018 r.

2018-08-29

Rynek mleka i wołowiny w 32 tygodniu 2018 r.
1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion Czerwiec Maj Miesięczna zmiana ceny
Północny 136,32 137,14 -0,6
Centralny 121,83 122,84 -0,8
Południowo-wschodni 125,55 125,59 0,0
Zachodni 125,71 124,55 0,9
Polska 130,77 131,33 -0,4
 
2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w marcu w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie Czerwiec 2018
Czerwiec 2017
 
Czerwiec 2016 Zmiana ceny [proc.] w 2017 r. w stos. do lat:
Polska 2017 2016
130,77 131,53 101,75 -0,6 28,5
 
3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich
Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2018.08.12
2018.08.05
Masło Ekstra w blokach 2 137,25 2 117,44 0,9
Masło Ekstra konfekcjonowane 2 339,04 2 351,39 -0,5
Mleko odtłuszczone w proszku 582,99 586,68 -0,6
Mleko pełne w proszku 1 189,50 1 135,83 4,7
Ser Edamski 1 259,85 1 265,61 -0,5
Ser Gouda 1 275,77 1 288,77 -1,0
 
4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
Kategoria bydła w.ż.* [zł/kg] mpc* [zł/kg] zm. ceny [%]
2018-08-12
2018-08-05
2018-08-12
2018-08-05
Bydło ogółem 6,81 6,71 13 156 12 952 1,6
bydło 8-12 m-cy (Z) 7,36 7,19 13 647 13 337 2,3
byki 12-24 m-ce (A) 7,49 7,42 14 057 13 922 1,0
byki > 24 m-cy (B) 7,48 7,39 14 029 13 872 1,1
wolce > 12 m-cy (C) * * * * --
krowy (D) 5,51 5,43 11 324 11 142 1,6
Bydło ogółem 6,91 6,75 13 342 13 023 2,4
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przezrzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajnościrzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);
krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc - masa poubojowa ciepła
5. Ceny bydła na targowiskach ( zł/kg żywej wagi)
kategoria tydzień zm. tyg.(%)
2018-08-10 2018-08-03
cielęta 60-100 kg -- 14,13 3,1
młode bydło opasowe -- 7,10 0,4
krowy wybrakowane -- 5,00 0,0
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 
6. Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy
Kategoria bydła
Jednostka
Cena zakupu
2018.08.12 2018.08.05 2017.08.13
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mleczny zł/szt 668,30 605,20 660,10
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny zł/szt 938,50 830,70 746,70
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy zł/kg w.ż. -- -- --
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat