Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualno?ci

Rynek mleka i wołowiny w 34 tygodniu 2018 r.

2018-09-11

Rynek mleka i wołowiny w 34 tygodniu 2018 r.
1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion Lipiec Czerwiec Miesięczna zmiana ceny
Północny 137,18 136,32
0,6
Centralny 122,42 121,83
0,5
Południowo-wschodni 127,11 125,55
1,2
Zachodni 127,55 125,71
1,5
Polska 131,53 130,77
0,6
 
2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w marcu w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie Lipiec 2018
Lipiec 2017
 
Lipiec 2016 Zmiana ceny [proc.] w 2017 r. w stos. do lat:
Polska 2017 2016
131,53 133,83 102,42 -1,7 28,4
 
3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich
Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2018.08.26
018.08.19
Masło Ekstra w blokach 2 249,70 2 186,67 2,9
Masło Ekstra konfekcjonowane 2 447,98 2 390,50 2,4
Mleko odtłuszczone w proszku 620,28 585,59 5,9
Mleko pełne w proszku 1 192,36 1 184,48 0,7
Ser Edamski 1 274,36 1 268,36 0,5
Ser Gouda 1 294,11 1 277,53 1,3
 
4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
Kategoria bydła w.ż.* [zł/kg] mpc* [zł/kg] zm. ceny [%]
2018-08-26
2018-08-19
2018-08-26
2018-08-19
Bydło ogółem 6,76 6,76 13 041 13 057 -0,1
bydło 8-12 m-cy (Z) 7,30 7,20 13 543 13 356 1,4
byki 12-24 m-ce (A) 7,47 7,47 14 022 14 019 0,0
byki > 24 m-cy (B) 7,42 7,47 13 924 14 012 -0,6
wolce > 12 m-cy (C) -- -- -- -- --
krowy (D) 5,44 5,49 11 175 11 266 -0,8
Bydło ogółem 6,81 6,85 13 143 13 231 -0,7
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przezrzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajnościrzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);
krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc - masa poubojowa ciepła
5. Ceny bydła na targowiskach ( zł/kg żywej wagi)
kategoria tydzień zm. tyg.(%)
2018-08-24 2018-08-17
cielęta 60-100 kg 13,60 0,00 --
młode bydło opasowe 0,00 0,00 --
krowy wybrakowane 0,00 0,00 --
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 
6. Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy
Kategoria bydła
Jednostka
Cena zakupu
2018.08.26 2018.08.19 2017.08.27
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mleczny zł/szt 701,00 -- 605,60
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny zł/szt 949,30 -- 767,10
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy zł/kg w.ż. -- -- --
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat