Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Aktualno?ci

Rynek mleka i wołowiny w 37 tygodniu 2018 r.

2018-09-25

Rynek mleka i wołowiny w 37 tygodniu 2018 r.

1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.

Makroregion
Lipiec
Czerwiec
Miesięczna zmiana ceny
Północny
137,18
136,32
0,6
Centralny
122,42
121,83
0,5
Południowo-wschodni
127,11
125,55
1,2
Zachodni
127,55
125,71
1,5
Polska
131,53
130,77
0,6

 

2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w marcu w ciągu ostatnich trzech lat.

Wyszczególnienie
Lipiec 2018
Lipiec 2017

 

Lipiec 2016
Zmiana ceny [proc.] w 2017 r. w stos. do lat:
Polska
2017
2016
131,53
133,83
102,42
-1,7
28,4

 

3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich

Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2018.09.16
2018.09.09
Masło Ekstra w blokach
2 316,53
2 312,03
0,2
Masło Ekstra konfekcjonowane
2 516,53
2 496,35
0,8
Mleko odtłuszczone w proszku
600,20
607,56
-1,2
Mleko pełne w proszku
1 190,67
1 194,54
-0,3
Ser Edamski
1 327,69
1 289,71
2,9
Ser Gouda
1 309,14
1 285,18
1,9


4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce

Kategoria bydła
w.ż.* [zł/kg]
mpc* [zł/kg]
zm. ceny [%]
2018-09-16
2018-09-09
2018-09-16
2018-09-09
Bydło ogółem
6,72
6,73
12 975
12 999
-0,2
bydło 8-12 m-cy (Z)
6,86
6,82
12 734
12 651
0,7
byki 12-24 m-ce (A)
7,39
7,40
13 873
13 885
-0,1
byki > 24 m-cy (B)
7,32
7,35
13 733
13 788
-0,4
wolce > 12 m-cy (C)
--
--
--
--
--
krowy (D)
5,53
5,52
11 365
11 326
0,3
Bydło ogółem
6,80
6,84
13 126
13 208
-0,6

*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przezrzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone

**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajnościrzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);

byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);

krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),

mpc - masa poubojowa ciepła

5. Ceny bydła na targowiskach ( zł/kg żywej wagi)

kategoria
tydzień
zm. tyg.(%)
2018-09-14
2018-09-07
cielęta 60-100 kg
13,70
13,70
0,0

*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

6. Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy

Kategoria bydła
Jednostka
Cena zakupu
2018.09.16
2018.09.09
2017.09.17
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mleczny
zł/szt
606,70
637,30
621,60
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny
zł/szt
817,00
820,60
782,00
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy
zł/kg w.ż.
*
*
9,97

 

*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat