Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Aktualno?ci

Rynek zbóż w 38 tygodniu 2018 r.

2018-09-27

Rynek zbóż w 38 tygodniu 2018 r.
1. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż
 
Towar
Rodzaj ziarna
2018-09-23 2018-09-16
Tyg. zm. cen. (%)
Pszenica konsumpcyjne 814 804 1,2
paszowe 791 794 -0,4
Żyto konsumpcyjne 701 677 3,6
paszowe 702 702 0,1
Jęczmień konsumpcyjne 693 725 -4,4
paszowe 782 767 2,0
browarniane 745 698 6,8
Kukurydza
pasz. "mokra"
529 -- --
paszowe 749 703 6,6
Owies konsumpcyjne 591 600 -1,5
paszowe 589 581 1,4
Pszenżyto paszowe 748 742 0,9
nld - niewystarczająca liczba danych do prezentacji
Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela)
 
2. Notowania cen na wybranych targowiskach
 
 
Cena [zł/tona] Tygodniowa
2018-09-21 2018-09-14 zmiana [%]
 
PSZENICA
Cena min. 625 625 0,0
Cena max. 1000 1000 0,0
Cena śr. 846 845 0,1
 
ŻYTO
Cena min. 570 500 14,0
Cena max. 900 900 0,0
Cena śr. 673 661 1,8
 
JĘCZMIEŃ
Cena min. 625 620 0,8
Cena max. 900 900 0,0
Cena śr. 771 768 0,4
 
KUKURYDZA
Cena min. 700 700 0,0
Cena max. 1000 1000 0,0
Cena śr. 893 899 -0,6
 
OWIES
Cena min. 525 500 5,0
Cena max. 980 960 2,1
Cena śr. 656 667 -1,6
 
PSZENŻYTO
Cena min. 600 600 0,0
Cena max. 900 900 0,0
Cena śr. 730 732 -0,4
 
3. Notowania cen na giełdach towarowych w okresie: 17-23.09.2018 r.
 
Towar Parametry jakościowe Giełda Cena (zł/tona) Ilość (tona) Lokalizacja Uwagi
Żyto paszowe zgodne z PN Rol Petrol Łódź 660 25 loco łódzkie kraj
Żyto paszowe zgodne z PN Rol Petrol Łódź 760 50 z dostawą kraj
Pszenica konsumpcyjna zgodne z PN Rol Petrol Łódź 835 1 200 z dostawą kraj
Kukurydza paszowa zgodne z PN Rol Petrol Łódź 735 600 z dostawą kraj
Jęczmień paszowy zgodne z PN Rol Petrol Łódź 790 150 z dostawą kraj
Jęczmień paszowy zgodne z PN Rol Petrol Łódź 755 200 loco opolskie kraj
 
 
Objaśnienia:
lc. - loco, fr. - franco, mag. - magazyn sprzedającego, gr. - granica, wag. – wagon, imp. - import, skł. cel. - skład celny, l. opad. - liczba opadania, wilg.- wilgotność, gl. - gluten, rozpł.-
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat