Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Aktualno?ci

Rynek mleka i wołowiny w 39 tygodniu 2018 r.

2018-10-09

Rynek mleka i wołowiny w 39 tygodniu 2018 r.

1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.

Makroregion
Sierpień
Lipiec
Miesięczna zmiana ceny
Północny
136,53
137,18
- 0,5
Centralny
122,46
122,42
0,0
Południowo-wschodni
127,93
127,11
0,6
Zachodni
128,16
127,55
0,5
Polska
131,63
131,53
0,1

 

2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w marcu w ciągu ostatnich trzech lat.

Wyszczególnienie
Sierpień 2018
Sierpień 2017

 

Sierpień 2016
Zmiana ceny [proc.] w 2017 r. w stos. do lat:
Polska
2017
2016
131,63
138,97
107,26
-5,3
22,7

 

3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich

Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2018.09.30
2018.09.23
Masło Ekstra w blokach
2 218,01
2 295,74
-3,4
Masło Ekstra konfekcjonowane
2 379,62
2 435,45
-2,3
Mleko odtłuszczone w proszku
625,69
622,50
0,5
Mleko pełne w proszku
1 191,06
1 202,43
-0,9
Ser Edamski
1 345,27
1 328,70
1,2
Ser Gouda
1 325,55
1 322,60
0,2


4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce

Kategoria bydła
w.ż.* [zł/kg]
mpc* [zł/kg]
zm. ceny [%]
2018-09-30
2018-09-23
2018-09-30
2018-09-23
Bydło ogółem
6,72
6,67
12 981
12 885
0,7
bydło 8-12 m-cy (Z)
7,37
6,79
13 665
12 588
8,6
byki 12-24 m-ce (A)
7,44
7,40
13 955
13 887
0,5
byki > 24 m-cy (B)
7,38
7,29
13 842
13 673
1,2
wolce > 12 m-cy (C)
--
--
--
--
--
krowy (D)
5,54
5,47
11 384
11 241
1,3
Bydło ogółem
6,87
6,77
13 268
13 067
1,5

*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przezrzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone

**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajnościrzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);

byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);

krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),

mpc - masa poubojowa ciepła

5. Ceny bydła na targowiskach ( zł/kg żywej wagi)

kategoria
tydzień
zm. tyg.(%)
2018-09-28
2018-09-21
cielęta 60-100 kg
13,80
14,24
-3,1

*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

6. Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy

Kategoria bydła
Jednostka
Cena zakupu
2018.09.30
2018.09.23
2017.10.01
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mleczny
zł/szt
616,90
614,70
598,80
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny
zł/szt
831,20
807,80
777,50
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy
zł/kg w.ż.
*
*
*

 

*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat