Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Aktualno?ci

KOWR prawie jak bank

2018-10-11

KOWR prawie jak bank
10 mln zł przeznaczy w tym roku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na nisko oprocentowane pożyczki dla rodzinnych gospodarstw rolnych, które chcą się rozwijać i inwestować w nowe projekty. 

Pieniądze będą pochodzić ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, czyli między innymi z czynszów płaconych przez podmioty dzierżawiące państwowe grunty. Wsparcie trafi jednak wyłącznie do rolników indywidualnych.

O nowym instrumencie pomocowym poinformowali na konferencji prasowej 10 października minister rolnictwa Jan K. Ardanowski i dyrektor generalny KOWR Piotr Serafin. – To dobra informacja dla rolników – zachwalał pomysł minister Ardanowski i podkreślił, że poprzez pożyczki Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje „politykę rozwoju obszarów wiejskich określaną przez rząd”. 

Jasne warunki

Beneficjentami programu mogą być jedynie rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne, w których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. Jednocześnie gospodarstwa te realizują działania rozwojowe, innowacyjne w zakresie np. produkcji, hodowli czy przetwórstwa. Pożyczki będą przyznawane na preferencyjnych, w porównaniu z bankami komercyjnymi, warunkach – roczne odsetki wyniosą 2,85 proc.

Wnioski będzie można składać w dowolnym oddziale terenowym KOWR. Wraz z opinią oddziału zostaną one przekazane do centrali ośrodka. Po zaopiniowaniu przez odpowiedni departament trafią do komisji ds. pożyczek. Ostateczną decyzję podejmie dyrektor generalny KOWR. Następnie decyzja wraz z wnioskiem zostanie skierowana do oddziału KOWR. Jeżeli będzie pozytywna, po ustanowieniu zabezpieczeń rolnik podpisze umowę z dyrektorem oddziału.

– Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie przyjmować wnioski w trybie ciągłym, do wyczerpania środków – zapewnił Piotr Serafin.

Maksymalna wysokość pożyczki wyniesie 500 tys. zł (nie więcej niż 80 proc. kosztów inwestycji), a okres spłaty to sześć lat z możliwością przedłużenia do 10 lat. Prowizja w wysokości 1 proc. od kwoty pożyczki pobrana będzie z góry, przed jej uruchomieniem. Forma zabezpieczenia określona zostanie w umowie. Bezwzględnie wymagane będą: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwa do dysponowania środkami z rachunku bankowego wnioskodawcy. Dodatkowe zabezpieczenia to: hipoteka, gwarancja bankowa, poręczenie wekslowe, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zestaw rejestrowy, cesja wierzytelności. 

Plany na przyszłość

– Preferencyjne oprocentowanie, sześcioletni okres spłaty, możliwość spłaty miesięcznej lub kwartalnej pomogą w rozwoju gospodarstw rodzinnych – zaznaczył dyrektor Serafin i dodał, że z dotychczasowych badań wynika, iż korzystanie z kapitału obcego i prawidłowo zaciągnięte pożyczki, zwłaszcza długoterminowe, „pozytywnie wpływają na wyniki produkcyjne, dochody oraz efektywność działalności gospodarstw rolnych”. – Jeżeli zainteresowanie pożyczkami oferowanymi przez KOWR będzie duże, na pewno zwiększymy pulę 10 milionów złotych – obiecał Piotr Serafin.

Jan K. Ardanowski przyznał z kolei, że ważne, aby w tym roku „przećwiczyć” cały proces i przekonać się, jak szybko mogą być udzielane pożyczki. W jego ocenie, nowe możliwości wsparcia inwestycyjnego mniejszych gospodarstw rolnych są niezbędne, aby budować ich potencjał.

Minister wspomniał też o zamiarze utworzenia funduszu innowacyjności i rozwoju: – Kiedy uporamy się z najważniejszymi bieżącymi problemami, skoncentrujemy się na działaniach innowacyjnych, inwestycyjnych.

Fundusz ma być narzędziem finansowym wspierającym i stymulującym rozwój polskiego rolnictwa oraz przemysłu rolno-spożywczego. Będzie też wzmacniać współpracę pomiędzy światem nauki a rolnictwem i przemysłem rolno-spożywczym. Celem funduszu ma być aktywne wspieranie rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, sektora OZE w rolnictwie oraz obszarów wiejskich, w tym w szczególności obszarów po byłych PGR-ach, poprzez finansowanie działań innowacyjnych i projektów rozwojowych wynikających ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz strategii sektorowych. Beneficjentami projektów finansowanych ze środków funduszu będą: przedsiębiorcy i rolnicy, jednostki naukowe i badawcze, instytucje otoczenia biznesu, organizacje branżowe oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej. Źródłem finansowania mają być przychody Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

- Środki uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości będą przeznaczane na rozwój rolnictwa, zwiększanie innowacyjności. To jest działanie, które daje nadzieję na przyszłość – stwierdził minister.

Więcej informacji dotyczących pożyczek udzielanych przez KOWR oraz dokumenty do wypełnienia znajdują się na kowr.gov.pl/o-kowr/pozyczki 

Krzysztof Zacharuk

Fot. KOWR 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat