Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualno?ci

Rynek zbóż w 40 tygodniu 2018 r.

2018-10-12

Rynek zbóż w 40 tygodniu 2018 r.
1. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż
 
Towar
Rodzaj ziarna
2018-10-07 2018-09-30
Tyg. zm. cen. (%)
Pszenica konsumpcyjne 810 804  
paszowe 788 784
 
Żyto konsumpcyjne 711 716  
paszowe 684 666
 
Jęczmień konsumpcyjne 768 784  
paszowe 763 772
 
browarniane 766 748
 
Kukurydza
paszowe "mokra"
547 560  
paszowe 723 747
 
Owies konsumpcyjne 572 nld  
paszowe nld 617
 
Pszenżyto paszowe 746 744  
nld - niewystarczająca liczba danych do prezentacji
Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela)
 
2. Notowania cen na wybranych targowiskach
 
 
Cena [zł/tona] Tygodniowa
2018-10-05 2018-09-28 zmiana [%]
 
PSZENICA
Cena min. 625 625 0,0
Cena max. 1000 1000 0,0
Cena śr. 848 841 0,9
 
ŻYTO
Cena min. 525 550 -4,5
Cena max. 900 900 0,0
Cena śr. 675 670 0,7
 
JĘCZMIEŃ
Cena min. 625 625 0,0
Cena max. 900 900 0,0
Cena śr. 769 769 0,1
 
KUKURYDZA
Cena min. 760 700 8,6
Cena max. 1000 1000 0,0
Cena śr. 906 900 0,7
 
OWIES
Cena min. 500 525 -4,8
Cena max. 980 980 0,0
Cena śr. 663 671 -1,1
 
PSZENŻYTO
Cena min. 600 600 0,0
Cena max. 900 900 0,0
Cena śr. 736 731 0,6
 
3. Notowania cen na giełdach towarowych w okresie: 24-29.09.2018 r.
 
Towar Parametry jakościowe Giełda Cena (zł/tona) Ilość (tona) Lokalizacja Uwagi
Pszenica paszowa zgodne z PN Rol Petrol Łódź 820 200 z dostawą kraj
Jęczmień paszowy zgodne z PN Rol Petrol Łódź 790 100 z dostawą kraj
 
 
Objaśnienia:
lc. - loco, fr. - franco, mag. - magazyn sprzedającego, gr. - granica, wag. – wagon, imp. - import, skł. cel. - skład celny, l. opad. - liczba opadania, wilg.- wilgotność, gl. - gluten, rozpł.-
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat