Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualno?ci

Rynek wieprzowiny w 42 tygodniu 2018 r.

2018-10-29

Rynek wieprzowiny w 42 tygodniu 2018 r.

1. Ceny zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji poubojowej EUROP (MPC) (zł/kg)

klasa
2018-10-21
2018-10-14
tyg. zm. ceny w %
klasa S
5 762
5 888
-2,14
klasa E
5 645
5 783
-2,39
klasa U
5 266
5 423
-2,90
klasa R
4 925
5 089
-3,23
klasa O
4 327
4 723
-8,39
klasa P
4 209
3 953
6,47
S-P Razem
5 613
5 756
-2,48

2. Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą

makroregiony
2018-10-21
2018-10-14
Polska
4,38
4,49
region północny
4,40
4,51
region środkowo – wschodni
4,40
4,50
region południowo – wschodni
4,40
4,51
region zachodni
4,33
4,46

*Ceny obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).

 3. Ceny sprzedaży półtusz wieprzowych na rynek wspólnotowy

regiony
2018-10-21
2018-10-14
Polska
6 475
6 586
region południowo – wschodni
6 474
6 597
region północny
7 826
7 924
region środkowo – wschodni
6 539
6 487
region zachodni
6 451
6 613

 4. Handel zagraniczny towarami z rynku wieprzowiny w okresie I-VIII 2018. (dane wstępne

 

Tony
Handel zagraniczny
I-VIII 2018 Rok
I-VIII 2017 Rok
--
Eksport
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
Świnie żywe (ogółem) - (kod CN 0103)
5 204
5 441
-4,4
z tego, handel z UE-28
5 144
5 437
-5,4
Mięso wieprzowe - (kod CN 0203)
319 310
313 907
1,7
z tego, handel z UE-28
226 615
222 545
1,8
Import
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
Świnie żywe (ogółem) - (kod CN 0103)
159 109
147 585
7,8
z tego, handel z UE-28
159 109
147 585
7,8
Mięso wieprzowe - (kod CN 0203)
498 024
458 660
8,6
z tego, handel z UE-28
497 939
458 522
8,6

*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW

 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat