Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Aktualno?ci

Fundusz Innowacji i Rozwoju Rolnictwa

2018-10-29

Fundusz Innowacji i Rozwoju Rolnictwa
Utworzenie Funduszu Innowacji i Rozwoju Rolnictwa zapowiedzieli 18 października w Łysomicach pod Toruniem minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski oraz dyrektor generalny KOWR Piotr Serafin. 

- Chcemy, aby polskie rolnictwo liczyło się na świecie. Ale musimy patrzeć realnie. Nie mamy wielkich powierzchni uprawnych jak Brazylia, Argentyna czy Rosja. Mamy natomiast przekonanie, że nasza żywność jest bardzo dobra i powinna znaleźć uznanie na rynkach światowych. Musimy tylko dostosować ją do coraz bardziej wyrafinowanych wymagań i gustów konsumentów. Musimy też sprawić, żeby polska żywność była bardziej rozpoznawalna na świecie. Ma w tym pomóc innowacyjność, która pozwoli na wykorzystanie potencjału polskiego rolnictwa. Dzisiaj ogłaszamy utworzenie, w ramach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, specjalnego Funduszu Innowacji i Rozwoju Rolnictwa – zapowiedział minister Ardanowski. 

Projekt ustawy

Fundusz ma być narzędziem do wspierania powiązań nauki rolniczej z przetwórstwem i z gospodarstwami rolnymi zarówno w zakresie nowych technologii, techniki, ale także w zakresie wyeksponowania żywności wysokiej jakości, tradycyjnej, regionalnej, która może być wyróżnikiem polskiej żywności na światowych rynkach, naszym znakiem rozpoznawczym.

- Przygotowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa projekt ustawy o utworzeniu Funduszu Innowacji i Rozwoju Rolnictwa ma służyć przede wszystkim rolnikom, branży rolno-spożywczej i światu nauki – dodał Piotr Serafin, dyrektor generalny KOWR, zwracając jednocześnie uwagę, że to kolejna inicjatywa kierowanej przez niego instytucji po programie pożyczek dla rolników.

Przygotowany przez KOWR projekt ustawy o Funduszu Innowacji i Rozwoju Rolnictwa będzie procedowany jako projekt poselski, a ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r. Przychody funduszu będą stanowić środki pochodzące z wpływów ze sprzedaży oraz odpłatnego korzystania z nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz z Krajowego Zasobu Nieruchomości, który pozyskuje ziemię od KOWR (ma wybór w ramach 200 tys. ha) pod budowę bloków z programu Mieszkanie+. Uzupełnieniem finansowania funduszu byłyby dotacje z budżetu państwa. 

Niewiele na początek

- Trudno oszacować, jaka to będzie kwota – przyznaje minister Ardanowski. – Chcemy sprawdzić, jakie będzie zainteresowanie funduszem innowacyjności i funduszem pożyczkowym KOWR. Dlatego zaczniemy od kwot niewielkich – kilka, kilkanaście milionów złotych. To, ile środków przeznaczymy na ten cel będzie zależało od zapotrzebowania.  

Wsparcie ze środków funduszu będzie przyznawane przez KOWR w formie refundacji części lub całości kosztów kwalifikowanych projektów, na podstawie pisemnej umowy. Zawarcie umów poprzedzi ogłoszenie przez KOWR otwartych konkursów na wybór projektów. Projekty będą musiały spełniać wymagania określone w programach opracowanych przez KOWR i zatwierdzonych przez komitet monitorujący fundusz, w skład którego wejdzie kilkunastu ekspertów z różnych dziedzin, a także przedstawiciele resortów energii, środowiska, rolnictwa i finansów. Będą oni opiniowali zasadność i dopuszczali propozycje projektów do konkursów.

– Zapraszamy rolników, przedsiębiorców, organizacje do wzięcia udziału w konkursach – mówił dyrektor Serafin.   

KOWR z NCBR

Wcześniej, 3 października, Piotr Serafin, dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podpisali porozumienie dotyczące wspierania działań innowacyjnych i rozwojowych w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

- Badania i rozwój są podstawą w każdej dziedzinie gospodarki, również w rolnictwie. Na tym zasadza się „Plan dla Wsi”, który przygotowałem dla premiera Morawieckiego i dla naszego rządu, a także „Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju” pana premiera. Wykorzystujmy tę szansę – mówił minister rolnictwa Jan K. Ardanowski i zapewnił wsparcie dla tych działań.

– Cieszymy się, że przed nami szansa, aby rolnictwo rozwijało się w sposób innowacyjny. Trzeba wykorzystywać potencjał tkwiący w naszych rolnikach, naszych przedsiębiorcach – mówił z kolei Marcin Sekściński, doradca ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Dyrektor Serafin podkreślił, że podpisanie porozumienia z NCBR to realizacja misji KOWR. Zapowiedział, że niebawem zostanie nawiązana kolejna współpraca. Będzie dotyczyła Platformy Żywnościowej SELLFOOD. Będzie to elektroniczna platforma handlowa, która umożliwi polskim małym i średnim przedsiębiorstwom oferowanie produktów rolno-spożywczych na światowych rynkach. 

Handel na platformie

- Projekt „Platforma Żywnościowa” jest pionierskim rozwiązaniem na polskim rynku. Umożliwi on uczestnikom rynku rolno-spożywczego zawieranie kontraktów typu spot na dostawy produktów, a w dalszej perspektywie myślimy o stworzeniu platformy dla kontraktów terminowych – zapowiedział Piotr Serafin.

Jego zdaniem, platforma przyczyni się do koncentracji podaży krajowych towarów rolno-spożywczych poprzez tworzenie dużych jednorodnych partii oraz ograniczenie kosztów transakcyjnych i ryzyka handlowego. Możliwe będzie także ograniczenie ryzyka cenowego, w oparciu o wystandaryzowane umowy i produkty.

Użytkownikami „Platformy Żywnościowej” mają być grupy producentów rolnych, rolnicy indywidualni, autoryzowane magazyny pośredniczące w zawieraniu i rozliczaniu transakcji lub świadczące usługi magazynowania, spółki handlowe z obszaru przetwórstwa, firmy produkcyjne, handlowe oraz inwestycyjne.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum, w skład którego wchodzi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB oraz Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. – Zakładamy utworzenie platformy w 25 miesięcy. Prace nad nią rozpoczęły się w czerwcu tego roku i potrwają do końca czerwca 2020 roku. Projekt będzie kosztował nieco ponad 11 milionów złotych – poinformował dyrektor Serafin. Pieniądze będą pochodziły z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, z programu Gospostrateg.

Małgorzata Felińska

Fot. Jarosław Pruss 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat