Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualno?ci

Rynek mleka i wołowiny w 47 tygodniu 2018 r.

2018-12-08

Rynek mleka i wołowiny w 47 tygodniu 2018 r.

1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.

Makroregion
Październik
Wrzesień
Miesięczna zmiana ceny
Północny
143,64
140,26
2,4
Centralny
133,49
128,35
4,0
Południowo-wschodni
137,60
132,90
3,5
Zachodni
137,34
130,76
5,0
Polska
140,12
135,85
3,1

 

2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w marcu w ciągu ostatnich trzech lat.

Wyszczególnienie
Wrzesień 2018
Wrzesień 2017

 

Wrzesień 2016
Zmiana ceny [proc.] w 2017 r. w stos. do lat:
Polska
2017
2016
135,85
143,80
114,21
-5,5
18,9

 

3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich

Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2018.11.25
2018.11.18
Masło Ekstra w blokach
1 991,21
1 964,61
1,4
Masło Ekstra konfekcjonowane
2 165,74
2 140,24
1,2
Mleko odtłuszczone w proszku
662,50
649,94
1,9
Mleko pełne w proszku
1 184,31
1 166,50
1,5
Ser Edamski
1 324,43
1 360,17
-2,6
Ser Gouda
1 329,64
1 312,40
1,3

 

4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce

Kategoria bydła
w.ż.* [zł/kg]
mpc* [zł/kg]
zm. ceny [%]

2018-11-25 

2018-11-18

 2018-11-25 

2018-11-18
Bydło ogółem
6,64
6,68
12 810
12 891
-0,6
bydło 8-12 m-cy (Z)
7,20
7,02
13 366
13 018
2,7
byki 12-24 m-ce (A)
7,38
7,40
13 845
13 889
-0,3
byki > 24 m-cy (B)
7,33
7,31
13 745
13 708
0,3
wolce > 12 m-cy (C)
--
--
--
--
--
krowy (D)
5,34
5,39
10 957
11 063
-1,0
Bydło ogółem
6,80
6,85
13 137
13 233
-0,7

*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przezrzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone

**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajnościrzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);

byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);

krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),

mpc - masa poubojowa ciepła

5. Ceny bydła na targowiskach ( zł/kg żywej wagi)

kategoria
tydzień
zm. tyg.(%)
2018-11-23
2018-11-16
Cielęta 60-100 kg
13,71
12,88
6,4
Młode bydło opasowe
7,07
7,07
0,0
Krowy wybrakowane
5,00
5,00
0,0

*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

6. Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy

Kategoria bydła
Jednostka
Cena zakupu
2018.11.25
2018.11.18
2017.11.26
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mleczny
zł/szt
678,70
673,40
576,90
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny
zł/szt
918,50
858,00
777,70
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy
zł/kg w.ż.
--
10,50
--

 

*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat