Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Aktualno?ci

Rynek wieprzowiny w 48 tygodniu 2018 r.

2018-12-12

Rynek wieprzowiny w 48 tygodniu 2018 r.

1. Ceny zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji poubojowej EUROP (MPC) (zł/kg)

klasa
2018-12-02
2018-11-25
tyg. zm. ceny w %
klasa S
5 574
5 608
-0,60
klasa E
5 460
5 487
-0,50
klasa U
5 096
5 136
-0,78
klasa R
4 717
4 790
-1,51
klasa O
4 164
4 268
-2,43
klasa P
4 093
3 654
12,01
S-P Razem
5 415
5 444
-0,53

 

2. Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą

makroregiony
2018-12-02
2018-11-25
tyg. zm. ceny w %
Polska
4,22
4,25
-0,53
region północny
4,25
4,25
-0,08
region środkowo – wschodni
4,30
4,34
-0,79
region południowo – wschodni
4,21
4,22
-0,11
region zachodni
4,13
4,16
-0,65

*Ceny obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).

 

3. Ceny sprzedaży półtusz wieprzowych na rynek wspólnotowy

makroregiony
2018-12-02
2018-11-25
tyg. zm. ceny w %
Polska
6 378
6 393
-0,2
region południowo – wschodni
6 352
6 415
-1,0
region północny
7 764
8 045
-3,5
region środkowo – wschodni
6 563
6 587
-0,4
region zachodni
6 325
6 327
0,0

 

4. Handel zagraniczny towarami z rynku wieprzowiny w okresie I-VIII 2018. (dane wstępne)

 

Tony
Handel zagraniczny
I-IX 2018 Rok
I-IX 2017 Rok
--
Eksport
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
Świnie żywe (ogółem) - (kod CN 0103)
5 949
6 397
-7,0
z tego, handel z UE-28
5 889
6 394
-7,9
Mięso wieprzowe - (kod CN 0203)
366 885
355 334
3,3
z tego, handel z UE-28
261 862
251 270
4,2
Import
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
Świnie żywe (ogółem) - (kod CN 0103)
179 591
166 900
7,6
z tego, handel z UE-28
179 591
166 900
7,6
Mięso wieprzowe - (kod CN 0203)
562 019
521 308
7,8
z tego, handel z UE-28
561 934
521 127
7,8

 

*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat