Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualno?ci

Dwa tysiące złotych z hektara

2018-12-19

Dwa tysiące złotych z hektara
Naukowcy z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie w latach 2013-18 zbadali opłacalność produkcji pszenicy ozimej i rzepaku ozimego w gospodarstwach indywidualnych. 

- Mieliśmy trzy źródła danych: polski FADN, Agrokoszty – System Zbierania Danych o Produktach Rolniczych oraz Główny Urząd Statystyczny – mówi Marcin Żekało z Zakładu Rachunkowości Rolnej instytutu. – Bardzo szczegółowo w systemie Agrokoszty zbierane są dane dotyczące kosztów bezpośrednich. Z polskiego FADN wzięliśmy koszty pośrednie, zarówno rzeczywiste, jak i szacunkowe – wyjaśnia naukowiec.

Specjaliści zbierali dane przez cały badany okres w gospodarstwach zlokalizowanych w całym kraju – w 200 uprawiających rzepak (na areale 20-60 ha) i 200 uprawiających pszenicę (na areale 40-120 ha). Okazało się przy okazji, że plony w badanych gospodarstwach były znacznie wyższe niż podawane przez GUS.

Do kosztów bezpośrednich produkcji roślinnej badacze zaliczyli: materiał siewny, nawozy (bez wapna nawozowego), środki ochrony roślin i regulatory wzrostu, ubezpieczenia upraw oraz koszty specjalistyczne, np. analiz glebowych, usług. Koszty pośrednie to: energia elektryczna, opał, paliwo, remonty, przeglądy maszyn, ubezpieczenia budynków, podatki, czynsze dzierżawne, odsetki od kredytów, amortyzacja maszyn i budynków.

Po stronie przychodów oprócz ceny sprzedaży dodali dopłaty: jednolitą płatność obszarową, płatność uzupełniającą, płatność za zazielenianie oraz płatność dodatkową.

- Ceny skupu płodów rolnych w badanym okresie były podobne – mówi Marcin Żekało. – Niemniej należy zauważyć, że najwyższe ceny pszenicy ozimej były w 2013 roku, a rzepaku ozimego w 2016 roku.

Wynik ekonomiczny jest pochodną plonów i cen sprzedaży. Okazało się, że najwyższy dochód z produkcji pszenicy badani rolnicy osiągnęli w 2014 r. – 2526 zł/ha, najniższy w 2016 r. – 1502 zł/ha. Rzepak najbardziej dochodowy był w 2014 r. – 2411 zł/ha, najmniej – w tym sezonie – 1047 zł/ha, chociaż dane dotyczące tego roku nie są jeszcze pełne.

- Koszty produkcji były prawie równe we wszystkich badanych latach, więc dochód z upraw był determinowany wysokością plonów – wyjaśnia Marcin Żekało.

Wnioski? Badania dowodzą, że w latach 2013-18 uprawa pszenicy ozimej i rzepaku ozimego umożliwiała osiągnięcie dochodu, ale analiza uwidoczniła duży wpływ dopłat bezpośrednich na jego poziom – w zależności od roku badań udział dopłat w dochodzie z tych upraw wynosił od ok. 35 proc. do 77 proc.

Małgorzata Felińska

Fot. Jarosław Pruss

Na podstawie wykładu Marcina Żekało, wygłoszonego podczas Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu, Łysomice, listopad 2018


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat