Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualno?ci

Rynek wieprzowiny w 50 tygodniu 2018 r.

2018-12-22

Rynek wieprzowiny w 50 tygodniu 2018 r.

1. Ceny zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji poubojowej EUROP (MPC) (zł/kg)

klasa
2018-12-16
2018-12-09
tyg. zm. ceny w %
klasa S
5 493
5 524
-0,57
klasa E
5 383
5 413
-0,55
klasa U
5 030
5 056
-0,52
klasa R
4 652
4 690
-0,81
klasa O
4 098
4 148
-1,20
klasa P
3 811
4 060
-6,12
S-P Razem
5 332
5 366
-0,63

 

2. Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą

makroregiony
2018-12-16
2018-12-09
tyg. zm. ceny w %
Polska
4,16
4,19
-0,63
region północny
4,18
4,20
-0,59
region środkowo – wschodni
4,25
4,27
-0,51
region południowo – wschodni
4,15
4,19
-0,86
region zachodni
4,07
4,09
-0,66

*Ceny obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).

 

3. Ceny sprzedaży półtusz wieprzowych na rynek wspólnotowy

makroregiony
2018-12-16
2018-12-09
tyg. zm. ceny w %
Polska
6 426
6 390
0,6
region południowo – wschodni
6 371
6 347
0,4
region północny
7 855
7 863
-0,1
region środkowo – wschodni
6 612
6 546
1,0
region zachodni
6 352
6 344
0,1

 

4. Handel zagraniczny towarami z rynku wieprzowiny w okresie I-VIII 2018. (dane wstępne)

 

Tony
Handel zagraniczny
I-X 2018 Rok
I-X 2017 Rok
--
Eksport
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
Świnie żywe (ogółem) - (kod CN 0103)
8 090
7 752
4,4
z tego, handel z UE-28
8 013
7 732
3,6
Mięso wieprzowe - (kod CN 0203)
415 585
398 955
4,2
z tego, handel z UE-28
296 381
282 775
4,8
Import
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
Świnie żywe (ogółem) - (kod CN 0103)
197 459
185 844
6,2
z tego, handel z UE-28
197 459
185 844
6,2
Mięso wieprzowe - (kod CN 0203)
633 086
585 567
8,1
z tego, handel z UE-28
633 000
585 252
8,2

 

*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat