Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Aktualno?ci

Rynek mleka i wołowiny w 51-52 tygodniu 2018 r.

2019-01-07

Rynek mleka i wołowiny w 51-52 tygodniu 2018 r.

1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.

Makroregion
Listopad
Październik
Miesięczna zmiana ceny
Północny
144,7
143,6
0,7
Centralny
134,7
133,5
0,9
Południowo-wschodni
140,6
137,6
2,2
Zachodni
138,0
137,3
0,5
Polska
141,4
140,1
0,9

 

2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w marcu w ciągu ostatnich trzech lat.

Wyszczególnienie
Listopad 2018
Listopad 2017

 

Listopad 2016
Zmiana ceny [proc.] w 2018 r. w stos. do lat:
Polska
2017
2016
141,41
151,40
130,00
-6,6
8,8

 

3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich

Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2018.12.30*
2018.12.16
Masło Ekstra w blokach
1854
1904
-2,6
Masło Ekstra konfekcjonowane
2137
2126
0,5
Mleko odtłuszczone w proszku
648
658
-1,5
Mleko pełne w proszku
1162
1187
-2,1
Ser Edamski
1334
1327
0,5
Ser Gouda
1319
1326
-0,5
* dane za okres: 17-30.12.2018 r.


4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce

Kategoria bydła
w.ż.* [zł/kg]
mpc* [zł/kg]
zm. ceny [%]
2018.12.30
2018.12.16
2018.12.30
2018.12.16
Bydło ogółem
6,68
6,63
12 891
12 799
0,7
bydło 8-12 m-cy (Z)
6,77
6,84
12 568
12 684
-0,9
byki 12-24 m-ce (A)
7,42
7,32
13 925
13 741
1,3
byki > 24 m-cy (B)
7,30
7,24
13 688
13 578
0,8
wolce > 12 m-cy (C)
--
--
--
--
--
krowy (D)
5,32
5,26
10 930
10 803
1,2
Bydło ogółem
6,96
6,86
13 434
13 245
1,4

*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przezrzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone

**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajnościrzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);

byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);

krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),

mpc - masa poubojowa ciepła

5. Ceny bydła na targowiskach ( zł/kg żywej wagi)

kategoria
tydzień
zm. tyg.(%)
2018-12-28
2018-12-14
Cielęta 60-100 kg
13,83
13,58
1,8
Młode bydło opasowe
7,13
7,07
0,8
Krowy wybrakowane
5,00
5,00
0,0

*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

6. Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy

Kategoria bydła
Jednostka
Cena zakupu
2018.12.30
2018.12.16
2017.12.31
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mleczny
zł/szt
667,61
661,23
632,10
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny
zł/szt
912,56
912,98
875,10
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy
zł/kg w.ż.
--
--
--

 

*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat