Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualno?ci

Jak chronić środowisko w gospodarstwach rolnych

2019-02-14

Jak chronić środowisko w gospodarstwach rolnych

W 14 europejskich krajach koordynatorzy programu Land is For Ever pytają właścicieli wielkotowarowych gospodarstw rolnych jak chronią oni środowisko na swoich terenach i co jeszcze mogliby w tym zakresie zrobić.

- WPR jest w fazie reformowania. Do końca tego roku będziemy wiedzieć, jakie będą jej priorytety i budżet na najbliższe lata. W nowej perspektywie jeszcze większego znaczenia niż dotychczas nabierze ochrona środowiska na terenach wiejskich – wyjaśniała Emmanuelle Mikosz z European Lanowners’ Organization. – Dlatego Komisja Europejska zwróciła się do naszej organizacji o pomoc w wypracowaniu rozwiązań, które byłyby też satysfakcjonujące dla właścicieli i menadżerów gospodarstw rolnych. W związku z tym ELO poprosiło o współpracę amerykańską organizację The Nature Conservancy, ponieważ w USA od lat istnieją sprawdzone rozwiązania i chcieliśmy się przekonać, czy byłyby one ciekawe dla właścicieli ziemi rolnej w UE, a nawet w całej Europie.

ELO prowadzi więc projekt Land is For Ever, który finansowany jest z budżetu UE. Przedstawiciele ELO i The Nature Conservancy odbyli już dziewięć spotkań w różnych krajach europejskich (po jednym w każdym kraju), przed nimi kolejne osiem. – W tych krajach konsultujemy się z organizacjami dzierżawców i właścicieli gospodarstw wielkotowarowych, bo bardzo zależy nam na sprawdzeniu, czy rozwiązania stosowane w USA, które ewentualnie mogłyby być wdrożone w Unii Europejskiej, mają sens dla rolników – tłumaczy Mikosz. – Do końca tego roku przedstawimy wstępny raport, a w 2020 roku przedyskutujemy nasze wnioski z Komisją Europejską.

W Polsce przedstawiciele ELO i TNC spotkali się 13 lutego w Bydgoszczy z członkami Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Zorganizowali spotkanie grupy dyskusyjnej pod hasłem „Ziemia jest wieczna”. Najpierw zapytali rolników, jak chronią środowisko w swoich gospodarstwach (chronią), czy dostają na ten cel dopłaty (tak), czy te środki wystarczą do zrekompensowania utraconego dochodu (nie).

Najwięcej problemów sprawiła jednak dzierżawcom i właścicielom gruntów ankieta przeprowadzona przez Andy’ego Tucka z TNC, polegająca na ocenie programów obowiązujących w niektórych krajach UE lub w nich rozważanych. Ankieterzy zapytali o trzy pozycje, z których respondenci chcieliby korzystać. Najwięcej osób wskazało na: płatności bezpośrednie (dotacje) dla właścicieli gruntów, którzy opracowują i przestrzegają planu zarządzania ochroną przyrody, odtwarzają jej dobry stan; obniżenie podatków (takich jak podatek dochodowy czy od nieruchomości). Mniej respondentów wykazało zainteresowanie wymianą informacji na temat najlepszych praktyk gospodarowania gruntami za pośrednictwem usług bezpośrednich, online, publikacji lub szkoleń oraz procesem etykietowania i certyfikacji, związanym z działaniami na rzecz ochrony przyrody. Jeszcze mniej było za publicznym uznaniem dla działań dotyczących ochrony przyrody np. poprzez przyznawanie nagród. Nie znalazł żadnego poparcia punkt mówiący o otrzymywaniu płatności od organizacji pozarządowych w zamian za ochronę określonych terenów.

Z niezrozumieniem spotkały się też pytania o to, które z rozwiązań (wzorowanych na amerykańskich) polscy rolnicy byliby skłonni zastosować: właściciel ziemi godzi się na stałe ograniczenie użytkowania części swoich gruntów w celu ochrony jej walorów przyrodniczych; właściciel ziemi zawiera umowę z organizacją pozarządową lub agencją rządową zobowiązującą go do ochrony przyrody na wydzielonym terenie, np. w celu poprawy stanu gleby lub przywrócenia jakości wody; właściciel ziemi chroni zagrożone gatunki fauny, flory lub przyczynia się do ich odtworzenia w zamian za „nieponoszenie kary od rządu”; właściciel gruntów oznaczonych jako ważne dla przyrody ogranicza wykorzystanie ich, co monitorują jednostki rządowe; właściciel gruntów zgadza się na zamianę terenów ważnych dla przyrody na mniej wartościowe; właściciel gruntów zapewnia prawo pierwokupu swojej ziemi agencjom rządowym lub organizacjom pozarządowym, jeśli wystawi nieruchomość na sprzedaż.

- Nie możemy odpowiedzieć na te pytania, ponieważ są to rozwiązania u nas nieznane – stwierdzili ankietowani rolnicy. 

(Fem)

Więcej zdjęć Jarosława Prussa można obejrzeć w naszej fotogalerii


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat