Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Aktualności

Rynek wieprzowiny w 26 tygodniu 2019 roku

2019-07-09

Rynek wieprzowiny w 26 tygodniu 2019 roku
1. Ceny zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji poubojowej EUROP (MPC) (zł/kg)
klasa 2019-06-30 2019-06-23 tyg. zm. ceny w %
klasa S 7,507 7,533 -0,34
klasa E 7,395 7,402 -0,09
klasa U 7,029 7,049 -0,28
klasa R 6,660 6,657 0,05
klasa O 6,141 6,106 0,59
klasa P 5,499 5,878 -6,45
S-P Razem 7,371 7,384 -0,17
 
2. Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą
makroregiony 2019-06-30 2019-06-23 tyg. zm. ceny w %
Polska 5,75 5,76 -0,17
region północny 5,74 5,76 -0,28
region środkowo – wschodni 5,79 5,79 0,01
region południowo – wschodni 5,75 5,75 -0,02
region zachodni 5,71 5,74 -0,44
*Ceny obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).
 
3. Ceny sprzedaży półtusz wieprzowych na rynek wspólnotowy
makroregiony 2019-06-30 2019-06-23 tyg. zm. ceny w %
Polska 8,294 8,374 -1,0
region południowo – wschodni 8,135 8,135 0,0
region północny 9,204 9,267 -0,7
region środkowo – wschodni 8,371 8,560 -2,2
region zachodni 8,277 8,337 -0,7
 
4. Handel zagraniczny towarami z rynku wieprzowiny w okresie I-IV 2019 r. (dane wstępne)
 
Tony
Handel zagraniczny
I - IV 2019 r.
I - IV 2018 r.
--
Eksport Ogółem Ogółem Roczna zmiana obrotów [%]
Świnie żywe (ogółem) - (kod CN 0103) 2,746 3,440 -20,2
z tego, handel z UE-28 2,746 3,440 -20,2
Mięso wieprzowe - (kod CN 0203) 181,876 170,343 6,8
z tego, handel z UE-28 126,419 121,717 3,9
Import Ogółem Ogółem Roczna zmiana obrotów [%]
Świnie żywe (ogółem) - (kod CN 0103) 68,308 75,639 -9,7
z tego, handel z UE-28 68,308 75,639 -9,7
Mięso wieprzowe - (kod CN 0203) 239,028 255,942 -6,6
z tego, handel z UE-28 238,615 255,883 -6,7
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat