Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy w Polsce powinno być więcej gospodarstw ekologicznych?
 
Tak
Nie
Nie wiem


Aktualno?ci

Nagroda za dobrostan

2019-07-18

   Nagroda za dobrostan
Ponad 900 zł dopłaty do lochy i niecałe 600 zł do krowy to maksymalne stawki (w najkorzystniejszym wariancie) za zapewnienie zwierzętom ponadnormatywnego dobrostanu. Mają obowiązywać od 2020 r. 

Komitet Monitorujący PROW 2014-20 pozytywnie zaopiniował propozycję zmian w zakresie nowego działania Dobrostan zwierząt na posiedzeniu, które odbyło się 25 i 26 czerwca w Toruniu, a któremu przewodniczył wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji w Kadzidle k. Ostrołęki, która odbyła się 6 kwietnia, mówił o konieczności wsparcia lokalnych producentów żywności. – Chodzi także o szczególne wsparcie dla gospodarstw, które na tych samych zasadach, z własnych pasz, z własnego chowu, produkują żywość, która jest sprzedawana lokalnie. Najmniej 100 złotych od jednego tucznika i 500 złotych od jednej krowy, ale może być więcej – zapowiedział wówczas Kaczyński. Okazało się, że będzie więcej.

W ramach nowego działania Dobrostan zwierząt rolnikom udzielane ma być wsparcie za realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad obowiązkowe normy wynikające z przepisów – poinformowało w lipcu ministerstwo rolnictwa. Wsparcie to ma na celu zrekompensowanie rolnikom dodatkowych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt. Resort zamierza wprowadzić dwa pakiety: Dobrostan świń i Dobrostan krów. 

Dopłaty do świń

Wsparcie w ramach pakietu 1. Dobrostan świń obejmie:

- wariant 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni w chlewni powierzchnię przypadającą na jedną lochę zwiększoną o co najmniej 20 proc. w stosunku do minimalnej powierzchni wymaganej na podstawie obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. standardów w tym zakresie, które mówią o 2,25 m2 na maciorę w kojcach grupowych i 3,5 m2 w kojcach pojedynczych dla loch w okresie porodu i odchowu prosiąt ssących. Stawka płatności to 301 zł/szt. rocznie;

- wariant 1.2. Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni w chlewni powierzchnię przypadającą na jednego tucznika zwiększoną o co najmniej 20 proc. w stosunku do minimalnej powierzchni wymaganej na podstawie obowiązujących standardów. Minimalna powierzchnia dla warchlaków i tuczników utrzymywanych grupowo wynosi: dla zwierzęcia do 10 kg – co najmniej 0,15 m2, od 10 do 20 kg – 0,2 m2, od 20 do 30 kg – 0,3 m2, od 30 do 50 kg – 0,4 m2, od 50 do 85 kg – 0,55 m2, od 85 do 110 kg – 0,65 m2, powyżej 110 kg – co najmniej 1 m2. Za podwyższony dobrostan stawka płatności wyniesie 24 zł/szt. rocznie;

- wariant 1.3. Dobrostan loch – dostęp do wybiegu (to dodatkowa opcja dla rolników realizujących wariant 1.1.) – stawka płatności 612 zł/szt. rocznie;

- wariant 1.4. Dobrostan tuczników – dostęp do wybiegu (dodatkowa opcja dla rolników realizujących wariant 1.2.) – stawka płatności 33 zł/szt. rocznie.

Rolnicy, którzy będą starać się o dopłaty muszą spełniać wszystkie zasady bioasekuracji. W przypadku utrzymywania świń na wybiegu należy go zabezpieczyć podwójnym ogrodzeniem o wysokości co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem, na podmurówce lub z wkopanymi w ziemię krawężnikami. 

Dopłaty do krów

Wsparcie w ramach pakietu 2. Dobrostan krów:

- wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który będzie wypasał krowy mleczne przez minimum 120 dni w okresie wegetacyjnym. Stawka płatności to 185 zł/szt. rocznie;

- wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni w budynku inwentarskim powierzchnię przypadającą na jedną krowę mleczną zwiększoną o co najmniej 20 proc. w stosunku do minimalnej powierzchni wymaganej na podstawie obowiązujących standardów. W oborze wolnostanowiskowej legowisko musi mieć co najmniej 2,1 m długości i 1,1 m szerokości, a w przypadku obory wolnostanowiskowej bez wydzielonych legowisk, na ściółce, każda krowa musi mieć co najmniej 4,5 m2 powierzchni. Do krów utrzymywanych w systemie uwięziowym dopłat nie będzie. Stawka płatności to 595 zł/szt. rocznie;

- wariant 2.3. Dobrostan krów mamek. Płatność zostanie przyznana rolnikowi, który zapewni (poza okresem wypasu) dostęp do środowiska zewnętrznego krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom do 300 kg  na powierzchni zwiększonej o co najmniej 20 proc. w stosunku do minimalnej powierzchni wymaganej na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących utrzymania bydła w systemie otwartym, a te mówią, że krowie należy zapewnić co najmniej 15 m2 powierzchni, jałówce – 10 m2, a cielęciu – 5 m2. Stawka płatności to 329 zł/szt. rocznie.

Na realizację działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-20 przeznaczono 50 mln euro (ok. 213 mln zł). Planuje się, że zostanie ono uruchomione w 2020 r. Projekt po przyjęciu przez Radę Ministrów wysłany zostanie do Komisji Europejskiej, której zgoda jest konieczna do uruchomienia programu. 

Małgorzata Felińska

Fot. Jarosław Pruss


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat