Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Aktualno?ci

Rynek wieprzowiny w 30 tygodniu 2019 roku

2019-08-08

Rynek wieprzowiny w 30 tygodniu 2019 roku
1. Ceny zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji poubojowej EUROP (MPC) (zł/kg)
klasa
2019-07-28
2019-07-21
tyg. zm. ceny w %
klasa S
7,08
7,25
-2,34
klasa E
6,99
7,16
-2,33
klasa U
6,61
6,82
-2,95
klasa R
6,29
6,44
-2,40
klasa O
5,77
5,97
-3,29
klasa P
5,09
5,57
-8,60
S-P Razem
6,97
7,14
-2,37
 
2. Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą
makroregiony
2019-07-28
2019-07-21
tyg. zm. ceny w %
Polska
5,44
5,57
-2,37
region północny
5,52
5,60
-1,45
region środkowo – wschodni
5,32
5,55
-4,16
region południowo – wschodni
5,52
5,59
-1,22
region zachodni
5,46
5,55
-1,63
*Ceny obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).
 
3. Ceny sprzedaży półtusz wieprzowych na rynek wspólnotowy
makroregiony
2019-07-28
2019-07-21
tyg. zm. ceny w %
Polska
8,01
8,1
-1,1
region południowo – wschodni
7,94
8,09
-1,8
region północny
8,39
8,3
1,1
region środkowo – wschodni
8,1
8,17
-0,8
region zachodni
7,98
8,07
-1,2
 
4. Handel zagraniczny towarami z rynku wieprzowiny w okresie I-V 2019 r. (dane wstępne)
 
Tony
Handel zagraniczny
I - V 2019 r.
I - V 2018 r.
--
Eksport
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
2,732
4,025
-32,1
z tego, handel z UE-28
2,729
4,000
-31,8
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
216,415
207,873
4,1
z tego, handel z UE-28
150,822
148,808
1,4
Import
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
88,050
100,116
-12,1
z tego, handel z UE-28
88,050
100,116
-12,1
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
297,566
313,619
-5,1
z tego, handel z UE-28
297,153
313,534
-5,2
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat