Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Aktualno?ci

Pomidory tracą, ziemniaki zyskują

2019-10-02

  Pomidory tracą, ziemniaki zyskują

15,2 mld zł (wobec 14,8 mld zł w ub.r) przeznaczono na dopłaty bezpośrednie za 2019 r. Podstawowa dopłata – jednolita płatność obszarowa wyniesie 471,64 zł do ha (za 2018 r. było to 459,19 zł/ha) – poinformował resort rolnictwa. 

30 września Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2019 r. Wynosi on 4,3782 zł za euro i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,2774 zł za euro). 

Więcej e-wniosków, mniej oświadczeń

25 czerwca był ostatnim dniem, w którym rolnicy mogli składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2019 r. Do agencji wpłynęło blisko 1,316 mln wniosków. Rolnicy, którzy przesłali do agencji wnioski do 31 maja 2019 r., ubiegali się o dopłaty w pełnej wysokości. Ci, którzy złożyli je po tym terminie, ale najpóźniej w dniu finału tegorocznego naboru, czyli 25 czerwca, będą mieli obniżone należne płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

W tym roku już po raz drugi ARiMR przyjmowała wnioski o dopłaty za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Po doświadczeniach kampanii 2018 i sugestiach rolników oraz ośrodków doradztwa rolniczego w eWnioskuPlus wprowadzono szereg zmian ułatwiających korzystanie z aplikacji. Podobnie jak rok temu, rolnicy mogli liczyć także na pomoc w składaniu e-wniosków pracowników biur powiatowych ARiMR i ODR-ów. W efekcie w 2019 r. do ARiMR wpłynęło drogą elektroniczną o ponad 200 tys. wniosków więcej niż rok wcześniej. O tym, iż rolnicy coraz chętniej korzystają z elektronicznego systemu składania wniosków świadczy także fakt, że w bieżącym roku o połowę zmniejszyła się w liczba papierowych oświadczeń od właścicieli małych gospodarstw. Dostarczono ich ok. 200 tys. 

Zaliczki na poczet dopłat

Rozporządzenia określające stawki płatności wejdą w życie 16 października i tego dnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2019 r. Zaliczki wynoszą 70 proc. dopłat, na ten cel agencja przeznaczyła ok. 10 mld zł. Zaliczki będą wypłacane do końca listopada, a pozostałą część dopłat ARiMR będzie wypłacała rolnikom sukcesywnie od 2 grudnia br. do końca czerwca 2020 r.

ARiMR informuje też, że nie ma nic wspólnego z wiadomościami SMS, w których przekazywana jest nieprawdziwa informacja, jakoby rolnicy mieli nie otrzymać w tym roku zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich z powodu rzekomego wytypowania do kontroli.
Nadawca tych nieprawdziwych wiadomości podszywa się pod pracownika ARiMR. Agencja zaleca, by nie odpowiadać na takie wiadomości (nie oddzwaniać na numer, z którego wysyłane są wiadomości) i nie podejmować żadnych czynności opisanych w SMS-ach. 
 

Stawki płatności bezpośrednich za 2019 i 2018 r.

Płatność

Stawka za 2019 r.

Stawka za 2018 r.

Jednolita płatność obszarowa

471,64 zł/ha

459,19 zł/ha

Płatność za zazielenianie

316,54 zł/ha

308,18 zł/ha

Płatność dla młodego rolnika

165,10 zł/ha (do 50 ha)

175,62 zł/ha (do 50 ha)

Płatność dodatkowa

184,98 zł/ha (od 3 do 30 ha)

178,01 zł/ha (od 3 do 30 ha)

Płatność do bydła

302,77 zł/szt. 

293,04 zł/szt.

Płatność do krów

387,29 zł/szt. 

373,70 zł/szt.

Płatność do owiec

104,08 zł/szt. 

101,39 zł/szt.

Płatność do kóz

51,95 zł/szt. 

54,78 zł/szt.

Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha)

765,80 zł/ha 

721,04 zł/ha

Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha)

382,90 zł/ha  

360,52 zł/ha

Płatność do roślin pastewnych

463,71 zł/ha   

438,71 zł/ha

Płatność do chmielu

2054,33 zł/ha  

2129,87 zł/ha

Płatność do ziemniaków skrobiowych

1110,09 zł/ha  

1065,89 zł/ha

Płatność do buraków cukrowych

1524,18 zł/ha  

1495,63 zł/ha

Płatność do pomidorów

2250,81 zł/ha  

3320,78 zł/ha

Płatność do truskawek

1136,95 zł/ha  

1054,35 zł/ha

Płatność do lnu

569,14 zł/ha  

486,12 zł/ha

Płatność do konopi włóknistych

135,44 zł/ha 

235,26 zł/ha

Płatność do tytoniu Virginia

Płatność do pozostałego tytoniu

3,28 zł/kg  

2,31 zł/kg   

3,50 zł/kg

2,46 zł/kg

Ile za co

Do płatności jednolitej agencja zakwalifikowała 14 317 589 ha. Kwota na ten cel – 1 576 884 tys. euro została pomniejszona o 34 505 tys. euro w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania w ramach płatności dla młodych rolników. Całkowita kwota na to wsparcie wynosi 69 010 tys. euro, a powierzchnia zatwierdzona do płatności to 1 830 016 ha. Do płatności dodatkowej zatwierdzono 7 053 873 ha, a maksymalna wysokość środków finansowych na ten cel to 298 036 tys. euro. Całkowita kwota przeznaczona na płatności za zazielenianie wynosi 1 035 154 tys. euro, a powierzchnia kwalifikująca się do wypłaty środków to 14 317 589 ha – tyle, ile do płatności jednolitej.

Natomiast łączna kwota wsparcia związanego z produkcją roślinną i zwierzęcą to w tym roku 505 933 442 euro. Z tej sumy na płatności związane z produkcją polową przeznaczono 174 057 971 euro, a na płatności zwierzęce – 331 875 471 euro.

Unia nadal dopłacać będzie do upraw tytoniu. W tym roku nasz rząd przeznaczył na ten cel 26 469 300 euro. 

Derogacja w zakresie zazielenienia

Jak podała ARiMR, na wniosek ministra rolnictwa Jana K. Ardanowskiego Komisja Europejska wydała decyzję umożliwiającą Polsce skorzystanie z odstępstw od niektórych obowiązków w ramach zazielenienia, tj. ugorów i międzyplonów. Ma to związek z dotkliwą suszą, jaka wystąpiła u nas i w innych krajach członkowskich w br. Odstępstwa mają na celu zwiększenie dostępności pasz na obszarach dotkniętych klęską suszy.

Aby derogacje mogły mieć zastosowanie, państwa członkowskie zostały zobowiązane do  wskazania obszarów, które zostały dotknięte klęską suszy. Obszary te zostały wyznaczone przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach na podstawie kryterium deficytu klimatycznego bilansu wody (KBW) w poszczególnych gminach Polski w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia. Jako obszary dotknięte klęską suszy wskazano gminy z deficytem KBW poniżej – 200 mm. Oznacza to, że rolnicy posiadający grunty na tych obszarach będą mogli skorzystać z niżej wymienionych derogacji.

W ramach pierwszego odstępstwa grunty ugorowane będą uznawane za odrębną uprawę w ramach dywersyfikacji upraw oraz za obszar proekologiczny (EFA), nawet jeżeli grunty te były wypasane lub przeznaczane do celów produkcyjnych. Odstępstwo nie dotyczy gruntów ugorowanych z roślinami miododajnymi deklarowanych do EFA.

W przypadku międzyplonów, za obszary EFA będą uznawane międzyplony utworzone z pojedynczej uprawy należącej do traw lub innych zielnych roślin pastewnych, zamiast dotychczas obowiązkowej mieszanki składającej się z co najmniej z dwóch gatunków roślin. Ponadto za międzyplony EFA uznawane będą również uprawy roślin ozimych, uprawiane w plonie głównym z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt lub wypasanie.

Dodatkowo rolnicy, którzy w celu wypełnienia praktyki EFA wysiali międzyplon ścierniskowy, ale ze względu na suszę nie mogli wykonać jego wysiewu w optymalnym agrotechnicznym terminie, będą mogli skrócić okres utrzymywania międzyplonu ścierniskowego z ośmiu do sześciu tygodni pod warunkiem, że na gruntach tych będą wysiane rośliny ozime.

Szczegóły dotyczące derogacji oraz wykaz obszarów dotkniętych w br. klęską suszy zostaną określone w rozporządzeniach zmieniających rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu oraz w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów. 

Cały tekst można będzie przeczytać w listopadowym numerze miesięcznika „Przedsiębiorca Rolny”

Małgorzata Felińska

Fot. Jarosław Pruss

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat