Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Aktualności

Rynek wieprzowiny w 51-52 tygodniu 2019 roku

2020-01-14

Rynek wieprzowiny w 51-52 tygodniu 2019 roku
1. Ceny zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji poubojowej EUROP (MPC) (zł/t)
klasa
2019-12-29
2019-12-15
tyg. zm. ceny w %
klasa S
8 215
8 291
-0,91
klasa E
8 101
8 186
-1,04
klasa U
7 759
7 848
-1,14
klasa R
7 411
7 594
-2,41
klasa O
6 663
6 933
-3,89
klasa P
6 243
6 707
-6,92
S-P Razem
8 078
8 162
-1,03
 
2. Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą (zł/kg)
makroregiony
2019-12-29
2019-12-15
tyg. zm. ceny w %
Polska
6,30
6,37
-1,03
region północny
6,31
6,36
-0,70
region środkowo – wschodni
6,33
6,38
-0,79
region południowo – wschodni
6,24
6,38
-2,08
region zachodni
6,29
6,35
-0,98
*Ceny obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).
 
3. Ceny sprzedaży półtusz wieprzowych na rynek wspólnotowy (zł/t)
makroregiony
2019-12-29
2019-12-15
tyg. zm. ceny w %
Polska
9 375
9 470
-1,0
region południowo – wschodni
9 436
9 380
0,6
region północny
*
*
*
region środkowo – wschodni
9 538
9 601
-0,7
region zachodni
9 321
9 432
-1,2
 
4. Handel zagraniczny towarami z rynku wieprzowiny w okresie I-X 2019 r. (dane wstępne)
 
Tony
Handel zagraniczny
I - X 2019 r.
I - X 2018 r.
--
Eksport
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
6742
7 655
-11,9
z tego, handel z UE-28
6 735
7 578
-11,1
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
379 569
419 251
-9,5
z tego, handel z UE-28
272 608
300 162
-9,2
Import
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
178274
207 023
-13,9
z tego, handel z UE-28
178 274
207 023
-13,9
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
563 850
640 258
-11,9
z tego, handel z UE-28
563 229
640 172
-12,0
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat