Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Aktualności

Rynek mleka i wołowiny w 51-52 tygodniu 2019 roku

2020-01-14

Rynek mleka i wołowiny w 51-52 tygodniu 2019 roku
1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion
Listopad
Październik
Miesięczna zmiana ceny
Północny
146,1
138,2
5,7
Centralny
132,4
129,6
2,2
Południowo-wschodni
135,0
133,1
1,4
Zachodni
133,3
132,4
0,7
Polska
140,62
135,3
4

 
2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie
11.2019
11.2018
11.2017
Zmiana ceny [proc.] w 2018 r. w stos. do lat:
Polska
2018
2017
140,62
141,41
151,40
-0,6
-7,1

 
3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich
Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2019.12.29
2019.12.15
Masło Ekstra w blokach
1601
1622
-1,3
Masło Ekstra konfekcjonowane
1855
1852
0,2
Mleko odtłuszczone w proszku
1069
1056
1,2
Mleko pełne w proszku
1254
1259
-0,3
Ser Edamski
1373
1360
1,0
Ser Gouda
1413
1390
1,6
 
 
4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
Kategoria bydła
w.ż.* [zł/kg]
mpc* [zł/tonę]
zm. ceny [%]
2019.12.29
2019.12.15
2019.12.29
2019.12.15
Bydło ogółem
6,17
6,23
11 905
12 026
-1,0
bydło 8-12 m-cy (Z)
6,43
6,68
11 928
12 399
-3,8
byki 12-24 m-ce (A)
6,70
6,75
12 575
12 673
-0,8
byki > 24 m-cy (B)
6,74
6,71
12 654
12 580
0,6
wolce > 12 m-cy (C)
--
--
--
--
--
krowy (D)
4,94
4,94
10 142
10 139
0
jałówki > 12 m-cy (E)
6,68
6,68
12 895
12 901
0,0
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przez rzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajności rzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);
krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc - masa poubojowa ciepła
 
5. Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy
Kategoria bydła
Jednostka
Cena zakupu
2019.12.29
2019.12.15
2018.12.30
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mleczny
zł/szt
584,05
579,51
667,61
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny
zł/szt
880,81
826,38
912,56
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy
zł/kg w.ż.
--
--
--
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat