Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Aktualno?ci

Rynek mleka i wołowiny w 16 tygodniu 2020 roku

2020-05-07

Rynek mleka i wołowiny w 16 tygodniu 2020 roku
1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion
Luty
Styczeń
 
Miesięczna zmiana ceny
Północny
142,3
143,4
-0,8
Centralny
132,2
131,3
0,6
Południowo-wschodni
139,2
137,0
1,6
Zachodni
135,6
134,8
0,6
Polska
139,2
139,2
0,0
 
2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie
02.2020
02.2019
02.2018
Zmiana ceny [proc.] w 2018 r. w stos. do lat:
Polska
2019
2018
139,15
139,10
137,26
0
1,4
 
3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich
Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2020.04.19
2020.04.12
Masło Ekstra w blokach
1 375
1395
-1,4
Masło Ekstra konfekcjonowane
1 531
1641
-6,7
Mleko odtłuszczone w proszku
813
897
-9,3
Mleko pełne w proszku
1 209
1258
-3,9
Ser Edamski
1366
1395
-2,1
Ser Gouda
1397
1427
-2,1
 
4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
Kategoria bydła
w.ż.* [zł/kg]
mpc* [zł/tonę]
zm. ceny [%]
2020.04.19
2020.04.12
2020.04.19
2020.04.12
Bydło ogółem
5,93
5,84
11 442
11 266
1,6
bydło 8-12 m-cy (Z)
5,97
6,19
11 074
11 487
-3,6
byki 12-24 m-ce (A)
6,40
6,34
12 014
11 898
1,0
byki > 24 m-cy (B)
6,37
6,25
11 948
11 727
1,9
wolce > 12 m-cy (C)
--
--
--
--
--
krowy (D)
4,73
4,72
9 708
9 695
0,1
jałówki > 12 m-cy (E)
6,32
6,20
12 207
11 971
2,0
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przez rzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajności rzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);
krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc - masa poubojowa ciepła
 
5. Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy
Kategoria bydła
Jednostka
Cena zakupu
2020.04.19
2020.04.12
2019.04.21
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mleczny
zł/szt
--
--
659,96
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny
zł/szt
--
--
955,97
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy
zł/kg w.ż.
--
--
--
** korekta ceny za okres 6-12.01.2020r.
* - z uwagi na ustawowy wymóg nieidentyfikalności danych, ceny nie podano
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat