Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Aktualno?ci

Rynek zbóż w 16 tygodniu 2020 roku

2020-05-07

Rynek zbóż w 16 tygodniu 2020 roku
1. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż
Towar
Rodzaj ziarna
Cena (zł za tonę)
Tyg. zm. cen. (%)
2020-04-19
2020-04-12
Pszenica
konsumpcyjne
800
815
-1,9
paszowe
794
820
-3,1
Żyto
konsumpcyjne
563
553
1,8
paszowe
593
571
4,0
Jęczmień
konsumpcyjne
713
678
5,0
paszowe
685
646
6,1
browarniane
796
740
7,6
Kukurydza
paszowe
713
692
3,1
Owies
konsumpcyjne
679
686
-1,1
paszowe
nld
641
--
Pszenżyto
paszowe
680
671
1,4
nld - niewystarczająca liczba danych do prezentacji
Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela)
 
2. Notowania cen na wybranych targowiskach
 
*Ze względu na bardzo małe obroty, ceny na targowiskach nie będą prezentowane
 
 
Cena [zł/tona]
Tygodniowa
2020-03-13
2020-03-06
zmiana [%]
 
PSZENICA
Cena min.
670
670
0,0
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
845
841
0,5
 
ŻYTO
Cena min.
420
425
-1,2
Cena max.
720
900
-20,0
Cena śr.
613
627
-2,4
 
JĘCZMIEŃ
Cena min.
600
650
-7,7
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
793
797
-0,6
 
KUKURYDZA
Cena min.
800
600
33,3
Cena max.
1100
1200
-8,3
Cena śr.
904
916
-1,2
 
OWIES
Cena min.
500
500
0,0
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
692
692
0,0
 
PSZENŻYTO
Cena min.
550
550
0,0
Cena max.
900
950
-5,3
*Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek -piątek)
 
3. Notowania cen na giełdach towarowych w okresie: 14-17.04.2020
Towar
Parametry jakościowe
Giełda
Cena (zł/tona)
Ilość (tona)
Lokalizacja
Uwagi
Jęczmień paszowy ozimy
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
725
150
z dostawą
kraj
Pszenica konsumpcyjna
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
800
200
loco małopolskie
kraj
Pszenica konsumpcyjna
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
810
25
loco łódzkie
kraj
Kukurydza paszowa
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
745
500
z dostawą
kraj
 
źródło: http://www.rolpetrol.com.pl/notowania/notowania-cen-zboz-rolpetrol/
 
Objaśnienia:
lc. - loco, fr. - franco, mag. - magazyn sprzedającego, gr. - granica, wag. – wagon, imp. - import, skł. cel. - skład celny, l. opad. - liczba opadania, wilg.- wilgotność, gl. - gluten, rozpł.-
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat