Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Aktualno?ci

Rynek mleka i wołowiny w 17 tygodniu 2020 roku

2020-05-11

Rynek mleka i wołowiny w 17 tygodniu 2020 roku
1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion
Marzec
Luty
Miesięczna zmiana ceny
Północny
141,4
142,3
-0,6
Centralny
130,3
132,2
-1,4
Południowo-wschodni
137,7
139,2
-1,0
Zachodni
134,6
135,6
-0,8
Polska
138
139,2
-0,8
 
2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie
03.2020
03,2019
03.2018
Zmiana ceny [proc.] w 2018 r. w stos. do lat:
Polska
2019
2018
137,98
139,24
136,38
-0,9
1,2
 
3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich
Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2020.04.26
2020.04.19
Masło Ekstra w blokach
1 299
1375
-5,6
Masło Ekstra konfekcjonowane
1 439
1531
-6,0
Mleko odtłuszczone w proszku
829
813
2,0
Mleko pełne w proszku
1 202
1209
-0,6
Ser Edamski
1379
1366
1,0
Ser Gouda
1387
1397
-0,7
 
4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
Kategoria bydła
w.ż.* [zł/kg]
mpc* [zł/tonę]
zm. ceny [%]
2020.04.26
2020.04.19
2020.04.26
2020.04.19
Bydło ogółem
5,94
5,93
11 467
11 442
0,2
bydło 8-12 m-cy (Z)
5,96
5,97
11 057
11 074
-0,1
byki 12-24 m-ce (A)
6,44
6,40
12 091
12 014
0,6
byki > 24 m-cy (B)
6,40
6,37
12 004
11 948
0,5
wolce > 12 m-cy (C)
--
--
--
--
--
krowy (D)
4,79
4,73
9 831
9 708
1,3
jałówki > 12 m-cy (E)
6,34
6,32
12 249
12 207
0,3
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przez rzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajności rzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);
krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc - masa poubojowa ciepła
 
5. Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy
Kategoria bydła
Jednostka
Cena zakupu
2020.04.26
2020.04.19
2019.04.28
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mleczny
zł/szt
645,22
--
713,56
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny
zł/szt
924,98
--
979,90
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy
zł/kg w.ż.
--
--
--
** korekta ceny za okres 6-12.01.2020r.
* - z uwagi na ustawowy wymóg nieidentyfikalności danych, ceny nie podano
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat