Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Aktualno?ci

Rynek wieprzowiny w 18 tygodniu 2020 roku

2020-05-14

Rynek wieprzowiny w 18 tygodniu 2020 roku
1. Ceny zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji poubojowej EUROP (MPC) (zł/t)
klasa
2020-05-03
2020-04-26
tyg. zm. ceny (%)
klasa S
7 159
7 723
-7,30
klasa E
7 049
7 619
-7,48
klasa U
6 679
7 235
-7,68
klasa R
6 269
6 794
-7,74
klasa O
5 336
6 016
-11,31
klasa P
5 254
6 208
-15,36
S-P Razem
7 028
7 592
-7,42
 
2. Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą (zł/kg)
makroregiony
2020-05-03
2020-04-26
tyg. zm. ceny (%)
Polska
5,48
5,92
-7,42
region północny
5,56
5,96
-6,74
region środkowo – wschodni
5,49
5,95
-7,80
region południowo – wschodni
5,46
5,93
-7,94
region zachodni
5,44
5,86
-7,22
*Ceny obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).
 
3. Ceny sprzedaży półtusz wieprzowych na rynek wspólnotowy (zł/t)
makroregiony
2020-05-03
2020-04-26
tyg. zm. ceny (%)
Polska
8 244
8 757
-5,9
region południowo – wschodni
8 326
8 894
-6,4
region północny
*
*
*
region środkowo – wschodni
8 354
8 760
-4,6
region zachodni
8 203
8 745
-6,2
 
4. Handel zagraniczny towarami z rynku wieprzowiny w styczniu i lutym 2020 r. (dane wstępne)
Tony
Handel zagraniczny
Styczeń - luty 2020 Styczeń - luty 2019
--
Eksport
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
1 132
2 736
-58,6
z tego, handel z UE-28
1 132
2 736
-58,6
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
60 725
96 063
-36,8
z tego, handel z UE-28
48 607
67 642
-28,1
Import
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
34 086
35 808
-4,8
z tego, handel z UE-28
34 086
35 808
-4,8
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
114 193
121 096
-5,7
z tego, handel z UE-28
114 169
121 095
-5,7
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat