Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Aktualno?ci

Rynek zbóż w 22 tygodniu 2020 roku

2020-06-13

Rynek zbóż w 22 tygodniu 2020 roku
1. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż
Towar
Rodzaj ziarna
Cena (zł za tonę)
Tyg. zm. cen. (%)
2020-05-31
2020-05-24
Pszenica
konsumpcyjne
822
828
-0,7
paszowe
834
854
-2,3
Żyto
konsumpcyjne
558
550
1,4
paszowe
596
587
1,6
Jęczmień
konsumpcyjne
675
658
2,7
paszowe
707
701
0,8
browarniane
769
784
-1,9
Kukurydza
paszowe
757
752
0,8
Owies
konsumpcyjne
680
672
1,3
paszowe
622
622
0,0
Pszenżyto
paszowe
699
698
0,1
nld - niewystarczająca liczba danych do prezentacji
Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela)
 
2. Notowania cen na wybranych targowiskach
 
 
Cena [zł/tona]
Tygodniowa
zmiana (%)
2020-05-29
2020-05-22
 
PSZENICA
Cena min.
675
675
0,0
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
886
883
0,2
 
ŻYTO
Cena min.
500
500
0,0
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
657
669
-1,9
 
JĘCZMIEŃ
Cena min.
675
680
-0,7
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
825
823
0,3
 
KUKURYDZA
Cena min.
700
680
2,9
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
922
928
-0,6
 
OWIES
Cena min.
470
500
-6,0
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
701
709
-1,0
 
PSZENŻYTO
Cena min.
600
600
0,0
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
752
748
0,5
*Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek -piątek)
 
3. Notowania cen na giełdach towarowych w okresie: 25-29.05.2020
 
Towar
Parametry jakościowe
Giełda
Cena (zł/tona)
Ilość (tona)
Lokalizacja
Uwagi
pszenica paszowa
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
770
100
loco mazowieckie
kraj
kukurydza paszowa
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
680
250
loco podkarpackie
kraj
kukurydza paszowa
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
755
150
z dostawą
kraj
 
źródło: http://www.rolpetrol.com.pl/notowania/notowania-cen-zboz-rolpetrol/
 
Objaśnienia:
lc. - loco, fr. - franco, mag. - magazyn sprzedającego, gr. - granica, wag. – wagon, imp. - import, skł. cel. - skład celny, l. opad. - liczba opadania, wilg.- wilgotność, gl. - gluten, rozpł.-
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat